COROS EvoLab

COROS EvoLab - zrozumiteľné hodnotenie tvojej osobnej zdatnosti. Merané COROS hodinkami na tvojom zápästí.

COROS EvoLab

Zrozumiteľné hodnotenie tvojej osobnej zdatnosti

Ako ovplyvňuje tréning tvoju kondíciu? To je otázka, ku ktorej sa bezpochýb dopracuje každy ambiciózny športovec a športovkyňa. COROS EvoLab je platforma, ktorá vyhodnocuje tvoje tréningy, regeneráciu ale aj iné ukazovatele. Poskytuje tak najlepšiu analýzu tvojej kondície, progresu v príprave, ale aj upozornenia, ak ti hrozí zranenie v dôsledku nesprávneho pomeru medzi tréningom a regeneráciou.

Platforma COROS EvoLab je dostupná pre všetkých používateľov GPS hodiniek COROS - bezplatne. COROS EvoLab sa zameriava na tvoju celkovú kondíciu počas celej tréningovej sezóny a obsahuje aj ďalšie špecifické funkcie na meranie výkonnosti pri behu na ceste. V dohľadnej dobe sa služba COROS EvoLab má rozšíriť na ďalšie aktivity ako napr. trail run, cyklistika atď.

Prečítaj si viac o COROS EvoLab metrikách v samostatnom návode.

Tréningová záťaž - Training Load

Dopad konkrétneho tréningu na tvoje telo.

COROS GPS hodinky v reálnom čase zobrazia úroveň dopadu konkrétneho tréningu alebo aktivity na tvoje telo. Toto číslo začína na 0 a zvyšuje sa na základe intenzity a trvania tvojej aktivity. Porovnaj svoju tréningovú záťaž v histórii bežeckých aktivít a zisti, ako je dnešný tréning porovnateľný s podobnými aktivitami v minulosti.

Tréningová záťaž (Training Load) - dopad konkrétneho tréningu alebo aktivity na tvoje telo. Porovnaj svoju tréningovú záťaž - ako je dnešný tréning porovnateľný s podobnými aktivitami v minulosti.
Tréningová záťaž (Training Load) - tréningový efekt pre aeróbnu časť tréningu a zvlášť pre anaeróbnu časť tréningu v rozsahu 0 až 5+.

Tréningový efekt - Training Effect

Tréningový efekt pre aeróbnu a anaeróbnu časť tréningu.

Tréning sa často delí na dve kľúčové kategórie: aeróbny - budovanie základnej vytrvalosti a anaeróbny - tréning vo vyšších tepových zónach s vyššou intenzitou. Hranica, ktorá rozdeľuje tieto dve polohy tréningu, je tvoj anaeróbny prah. COROS EvoLab na tvojich COROS GPS hodinkách v reálnom čase zaznamená tvoj tréningový efekt pre aeróbnu časť tréningu a zvlášť pre anaeróbnu časť tréningu v rozsahu 0 až 5+. Z analýzy tohto údaju vieš zistiť, či tréningový efekt pre danú kategóriu bol dostatočne efektívny alebo či si to v tréningu neprehnal.

Základná vytrvalosť a dopad záťaže - Base Fitness & Load Impact

Pohľad na tvoju prípravu z krátkodobej a dlhodobej perspektívy.

Kvalitný tréning dnes ešte neznamená, že si už zajtra pripravený na svoj nový osobný rekord. Podobne ako jedna nevydarená aktivita nevykoľají tvoj veľký blok tréningov. COROS EvoLab vyhodnotí Load Impact (dopad záťaže) za predchádzajúcich 7 dní tréningu a tvoju Base Fitness (základná vytrvalosť) za predchádzajúcich 6 týždňov tréningu. Pre čo najlepšie výsledky COROS GPS hodinky tiež odporúčajú celkový rozsah 7-denného tréningového zaťaženia na základe tvojej individuálnej tréningovej histórie.

Základná vytrvalosť a dopad záťaže (Base Fitness a Load Impact) - COROS EvoLab vyhodnotí Load Impact (dopad záťaže) za predchádzajúcich 7 dní tréningu a tvoju Base Fitness (základná vytrvalosť) za predchádzajúcich 6 týždňov tréningu.
Únava (Fatigue) - jemná no dôležitá rovnováha medzi záťažou organizmu a regeneráciou. COROS EvoLab poskytuje skóre únavy v rozmedzí 0 až 100 a kategorizuje tvoje skóre do 5 rôznych zón.

Únava - Fatigue

Adaptačný efekt tréningu v zrozumiteľnom jazyku.

Rôzni športovci reagujú na rôzne tréningové zaťaženie odlišne. Odbehnutých 100 km za týždeň môže pre Eliuda Kipchogeho znamenať ľahký program. Pre niekoho iného je takáto tréningová záťaž jednoducho priveľa. Únava na jednej strane vyčerpáva telo, no na druhej ho tiež robí silnejším. Toto sa nazýva adaptačný efekt tréningu. Následkom záťaže (Load Impact) nastáva v ideálnom prípade zlepšenie tvojej základnej vytrvalosti (Base Fitness). Pokiaľ záťaž preženieš a únava (Fatigue) je nadmerná, nastáva opak a ku zlepšeniu nedôjde. Toto je bežný cyklus v tréningu a COROS EvoLab poskytuje skóre únavy v rozmedzí 0 až 100 a kategorizuje tvoje skóre do 5 rôznych zón.

Chystáš sa čoskoro na preteky? Určite sa v príprave presuň z Optimized Zone (optimalizovanej zóny) do Performance Zone (výkonnostnej zóny). Alebo to čo sa často označuje ako "taper", čo znamená uberanie z objemu a dolaďovanie rýchlosti pred pretekmi.

Úroveň maratónskej prípravy - Marathon Level

Za aký čas by si zabehol maratón.

Preteky sa určite nebežia na papieri alebo v aplikáciach. Avšak COROS EvoLab ti poskytne indikatívne skóre 0 až 100 v behu na maratónskej vzdialenosti. (Hodnota 100 sa rovná maratónu zabehnutému za dve hodiny.) Táto metrika môže slúžiť aj ako skvelý indikátor pre tvoju celkovú bežeckú zdatnosť.

Úroveň maratónskej prípravy (Marathon Level) - indikatívne skóre 0 až 100 v behu na maratónskej vzdialenosti. Skvelý indikátor pre tvoju celkovú bežeckú zdatnosť.
Bežecký výkon (Running Performance) - dynamickejšia metrika poskytujúca skóre tvojho bežeckého výkonu s hodnotami medzi 80% až 120% ukážu, ako je dnešný beh porovnateľný s tvojou celkovou bežeckou zdatnosťou.

Bežecký výkon - Running Performance

Skóre tvojho bežeckého výkonu.
Dynamická metrika pre náročných.

Pre tých, ktorí chcú vidieť dynamickejšiu metriku, skóre bežeckého výkonu s hodnotami medzi 80% až 120% ukážu, ako je dnešný beh porovnateľný s tvojou celkovou bežeckou zdatnosťou. Tvoj bežecký výkon závisí od mnohých externých faktorov ako napríklad spánok, regenerácia, výživa, stres, počasie a ďalšie. Stabilné skóre 100% a viac je veľmi dobrým indikátorom, že sa tvoja celková kondícia zlepšuje.

Odhad pretekového výkonu - Race Predictor

Odhad tvojho bežeckého výkonu na najpopulárnejších vzdialenostiach.

Či už trénuješ na vzdialenosť 5 km, 10 km, polmaratón alebo maratón, COROS EvoLab poskytuje odhad celkového času a tempa behu na týchto populárnych bežeckých vzdialenostiach - priamo v tvojich COROS GPS hodinkách.

Odhad pretekového výkonu (Race Predictor) - odhad celkového času a tempa behu na populárnych bežeckých vzdialenostiach. Priamo v tvojich COROS GPS hodinkách.
Tréningové zameranie (Training Focus) - ako konkrétny tréning ovplyvnil špecifickú časť prípravy.

Tréningové zameranie - Training Focus

Ako konkrétny tréning ovplyvnil špecifickú časť prípravy.

Každý beh má svoje zameranie - či už buduješ základnú vytrvalosť, rýchlosť alebo iné špecifické schopnosti. COROS EvoLab používa srdcovú frekvenciu, tempo behu a rôzne ďalšie metriky tréningu získané z GPS hodiniek COROS, aby vyhodnotili, ako veľmi konkrétny tréning ovplyvnil špecifickú časť prípravy (napríklad rýchlosť, výbušnosť, základnú vytrvalosť atď.)

Pokročilá analýza dát - Advanced Data Analysis

Komplexné dáta v zrozumiteľných pohľadoch.

COROS EvoLab poskytuje zjednodušený nástroj na kontrolu metrík tvojej kondície a ich trendov. V COROS aplikácii na stránke svojho profilu môžeš sledovať progres tvojho zlepšovania sa. Unikátny sezónny pohľad na trend zlepšovania tvojej kondície pomôže s indikáciou blížiaceho sa vrcholu tvojej prípravy.

Pokročilá analýza dát (Advanced Data Analysis) - COROS EvoLab poskytuje zjednodušený nástroj na kontrolu metrík tvojej kondície a ich trendov.
Eliud Kipchoge - COROS Pro atlét a ambasádor značku COROS. Mnohými označovaný ako najlepší bežec všetkých čias. Eliud dôveruje značke COROS.

Záver

Začiatok niečoho veľkého.

COROS EvoLab je výsledkom niekoľkoročnej práce značky COROS a TOP atlétov pod jej krídlami - napr. Eliud Kipchoge či Ema Coburn. Toto je len začiatok. Platforma COROS EvoLab sa bude rozšírovať na ďalšie športové aktivity, mohutnieť v počte funkcií a meraných metrík. Z tohto progresu budeme benefitovať všetci užívatelia GPS hodiniek COROS - naše hodinky sa v čase budu stávať lepšími, nápomocnejšími, inteligentnejšími. COROS sa totiž pevne drži svojej mantry, že hodinky sa v čase môžu stávať lepšími vďaka pridávaniu bezplatných softvérových aktualizácii. Presne ako tvoj telefón. Je to odlišný a čerstvý pohľad na segment GPS hodiniek, kde hodinky sú často statickou a v čase nemennou komoditou. Pridaj sa k rodine užívateľov COROS hodiniek a buď súčasťou zmeny.