COROS EvoLab metriky

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Úvod

COROS EvoLab je platforma, ktorá vyhodnocuje tvoje tréningy, regeneráciu ale aj iné ukazovatele. Poskytuje tak najlepšiu analýzu tvojej kondície, progresu v príprave, ale aj upozornenia, ak ti hrozí zranenie v dôsledku nesprávneho pomeru medzi tréningom a regeneráciou. Viac o COROS EvoLab sa dočítaš tu.

COROS EvoLab musí nazbierať minimálne 7 dní tréningových dát, aby vedel vypočítať a zobraziť jednotlivé metriky, ktoré vysvetľujeme nižšie.

Ak nevidíš metriky COROS EvoLab za ostatných 7 dní trénovania, klikni sem a získaj informácie o minimálnych požiadavkách potrebných k vyhodnocovaniu metrík COROS EvoLab.

Všeobecné metriky COROS EvoLab - pre všetky športové aktivity

Tréningová záťaž Training Load

Tréningová záťaž (Training load) je hodnota úrovne dopadu konkrétneho tréningu alebo aktivity na tvoje telo. Každý tréning zaznamenaný pomocou GPS hodiniek COROS je vyjadrený číslom vychádzajúceho z veličiny tréningového impulzu (TRIMP). Jedná sa o osvedčenú metódu kvantifikácie tréningového zaťaženia pomocou srdcovej frekvencie a času danej aktivity.

V COROS GPS hodinkách je možné počas aktivity sledovať úroveň dopadu konkrétneho tréningu v reálnom čase. Toto číslo začína na 0 a zvyšuje sa na základe intenzity a trvania tvojej aktivity. Dlhší a intenzívnejší tréning generuje vyššiu hodnotu. Porovnaj svoju tréningovú záťaž v histórii bežeckých aktivít v hodinkách alebo aplikácií COROS a zisti, ako je dnešný tréning porovnateľný s podobnými aktivitami v minulosti.

Tréningová záťaž (Training Load) - dopadu konkrétneho tréningu alebo aktivity na tvoje telo. Porovnaj svoju tréningovú záťaž - ako je dnešný tréning porovnateľný s podobnými aktivitami v minulosti.
Tréningová záťaž (Training Load) - dopadu konkrétneho tréningu alebo aktivity na tvoje telo.

Základná vytrvalosť a dopad záťaže Base Fitness & Load Impact

Základná vytrvalosť (Base Fitness) je pohľad na tvoju prípravu z dlhodobej perspektívy. Vypočíta sa na základe tvojej tréningovej záťaže (Training Load) za ostatných 6 týždňov. Vyššia hodnota znamená, že tvoje telo je schopné trénovať dlhšie a častejšie vo vyššej intenzite. Základná vytrvalosť bude postupne klesať, ak trénovanie prerušíš.

Dopad záťaže (Load Impact) meria mieru zaťaženia, ktoré tvoje telo znáša pri krátkodobom tréningu. Vypočíta sa na základe tréningovej záťaže (Training Load) za ostatných 7 dní. Vyššia hodnota znamená, že tvoje telo dostáva vyššiu záťaž a obmedzuje sa tak tvoj výkon kvôli únave. Hodnota dopadu záťaže klesá, ak si dopraješ viac odpočinkov a stúpa, ak viac trénuješ.

Základná vytrvalosť a dopad záťaže (Base Fitness a Load Impact) - COROS EvoLab vyhodnotí Load Impact (dopad záťaže) za predchádzajúcich 7 dní tréningu a tvoju Base Fitness (základná vytrvalosť) za predchádzajúcich 6 týždňov tréningu.
Základná vytrvalosť a dopad záťaže (Base Fitness a Load Impact) - COROS EvoLab vyhodnotí Load Impact (dopad záťaže) za predchádzajúcich 7 dní tréningu a tvoju Base Fitness (základná vytrvalosť) za predchádzajúcich 6 týždňov tréningu.

Únava Fatigue

Únava je rozdiel medzi základnou vytrvalosťou (Base Fitness) a dopadom záťaže (Load Impact). Miera únavy je vyhodnocovaná na stupnici 0 - 100 v 5-tich rôznych zónach. Odráža množstvo únavy, ktorou tvoje telo trpí od posledného tréningu, pričom je započítaná aj schopnosť tvojho tela znášať záťaž. Nízka hodnota znamená, že tvoje telo je pripravené prijímať vyššiu intenzitu, zatiaľ čo vysoká hodnota naznačuje pretrénovanie.

Mnoho ľudí si myslí, že dopad záťaže je to isté čo únava. Tu je príklad na vysvetlenie rozdielu. Aj keď dopad záťaže pri odbehnutí 100 km v tréningoch za týždeň môže byť pre teba a Eliuda Kipchogeho podobný, miera únavy ktorá v tvojom tele zostane, môže byť úplne odlišná, pretože Eliudova základná vytrvalosť môže byť výrazne vyššia od tej tvojej. Aby si dosiahol najlepší výsledok či už na pretekoch alebo počas tréningu v horách, potrebuješ dosiahnúť, aby bola tvoja základná vytrvalosť čo najvyššia a miera únavy nízka, avšak nie až príliš nízka, pretože príliš nízka miera únavy môže spôsobiť pokles základnej vytrvalosti.

Hodnota miery únavy je výkonný a objektívny nástroj, ktorý ti pomôže poskytnúť presnú spätnú väzbu, aby si sa vedel vyhnúť zraneniam a upraviť svoj tréningový plán tak, aby si dosiahol čo najlepší výsledok vo svojej tréningovej príprave. COROS vyhodnocuje únavu do 5-tich rôznych zón. Optimized zone (optimalizovaná zóna) (40 - 60) je pre teba optimálna, ak chceš dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu v tréningu. Performance Zone (výkonnostná zóna) (20 - 40) je optimálna v čase pretekových dní. Ak sa chystáš čoskoro na preteky, určite sa v príprave presuň z Optimized Zone (optimalizovanej zóny) do Performance Zone (výkonnostnej zóny). Alebo aplikuj metódu, ktorá sa často označuje ako "taper", čo znamená uberanie z objemu a dolaďovanie rýchlosti pred pretekmi.

Hodnoty miery únavy v COROS EvoLab:

 • Minimal (0 - 19) — tvoja aktuálna tréningová záťaž je nízka a z dlhodobého hľadiska môže znížiť tvoju kondíciu.
 • Performance (20-39) — tvoja aktuálna tréningová záťaž poklesla, tým pádom bol optimalizovaný tvoj výkonnostný potenciál v pretekoch.
 • Optimized (40-59) — tvoja aktuálna tréningová záťaž je ideálna pre udržanie a zvyšovanie miery vytrvalosti.
 • High (60-79) — tvoje aktuálne trénovanie môže byť neproduktívne z dôvodu vysokého zaťaženia v posledných tréningoch.
 • Excessive (80-100) — tvoje aktuálne tréningové zaťaženie je nadmerné a zvyšuje riziko zranenia.
Únava (Fatigue) - jemná no dôležitá rovnováha medzi záťažou organizmu a regenráciou. COROS EvoLab poskytuje skóre únavy v rozmedzí 0 až 100 a kategorizuje tvoje skóre do 5 rôznych zón.
Únava (Fatigue) - jemná no dôležitá rovnováha medzi záťažou organizmu a regeneráciou. COROS EvoLab poskytuje skóre únavy v rozmedzí 0 až 100 a kategorizuje tvoje skóre do 5 rôznych zón.

Tréningový efekt Training Effect (Aerobic & Anaerobic)

Tréningový efekt je definovaný tréningovou záťažou za minútu a hodnotí, aký má tvoj tréning dopad na dve kľúčové oblasti: tvoju aeróbnu kondíciu - budovanie základnej vytrvalosti a tvoju anaeróbnu kondíciu - tréning vo vyšších tepových zónach s vyššou intenzitou. Hranica, ktorá rozdeľuje tieto dve polohy tréningu, je tvoj anaeróbny prah. Nižšia záťaž za minútu pod hranicou laktátového prahu zlepšuje tvoju aeróbnu kondíciu. A vyššia záťaž nad intenzitou laktátového prahu zlepší tvoju anaeróbnu kondíciu. COROS EvoLab na COROS GPS hodinkách zaznamená v reálnom čase tvoj tréningový efekt pre aeróbnu časť tréningu a zvlášť pre anaeróbnu časť tréningu v rozsahu 0 až 5+. Z analýzy tohto údaju vieš zistiť, či tréningový efekt pre danú kategóriu bol dostatočne efektívny alebo či si to v tréningu neprehnal.

COROS EvoLab vyhodnocuje 6 rôznych typov aeróbnych a anaeróbny tréningových efektov:

 • Inefficient (0 - 0.9) — minimálny efekt na vytrvalosť.
 • Recovering (1.0 - 1.9) — dobrý efekt na regeneráciu ale nedostatočný pre zlepšovanie vytrvalosti.
 • Maintaining (2.0 - 2.9) — udržiavanie vytrvalosti.
 • Improving (3.0 - 3.9) — zlepšovanie vytrvalosti ak sa tréning v týchto hodnotách opakuje 2-4 krát do týždňa.
 • Optimized (4.0-4.9) — zlepšovanie vytrvalosti ak sa tréning v týchto hodnotách opakuje 1-2 krát do týždňa.
 • Overreaching (5.0 - 5.9) — výrazné zlepšovanie vytrvalosti v prípade, že je dodržaná dostatočná regenerácia. V prípade nedostatočnej regenerácie, môže dôjsť k pretrénovaniu.
Tréningový efekt (Training Effect) - tréningový efekt pre aeróbnu časť tréningu a zvlášť pre anaeróbnu časť tréningu v rozsahu 0 až 5+.
Tréningový efekt (Training Effect) - tréningový efekt pre aeróbnu časť tréningu a zvlášť pre anaeróbnu časť tréningu v rozsahu 0 až 5+.

Čas na regeneráciu Recovery Timer

Aby si si čo najlepšie zlepšil svojú kondíciu, je nevyhnutné, aby si trénoval s únavou. Ašak tréning v príliš veľkej únave môže viesť ľahko k zraneniu. Recovery Timer (časovač regenerácie) ti po každom tréningu poskytne prehľad o čase potrebnom na úplnú regeneráciu a zobrazí odhad, kedy budeš pripravený na ľahký alebo ťažký tréning. Tento odhad je predikovaný na základe tvojej úrovne maratónskej prípravy (Marathon level), tréningovej záťaže (Training load), bežeckého výkonu (Running performance), a zostávajúceho času na regeneráciu. Je to užívateľsky veľmi jednoduché - ak si v červenej zóne, preruš trénovanie a odpočívaj. Ak si v žltej zóne, môžeš začať s miernym tréningom. Ak si späť v zelenej zóne, môžeš pokračovať s tréningom vo vyššom zaťažení. Čím viac budeš s hodinkami COROS trénovať, tým presnejšiu spätnú väzbu ti poskytnú, pretože EvoLab sa neustále učí z dát a ukazovateľov v rámci tvojej kondície.

V súčasnosti je navrhnuté odpočítavanie času na zotavenie s maximálnym časom 96 hodín alebo 4 dni. Toto maximum je potrebné na regeneráciu v rámci jedného tréningového bloku. Nebuď prekvapený/-á v prípade, ak ti hodinky ukážu, že si po pretekoch so vzdialenosťou 160 km pripravený/-á opäť tvrdo trénovať. Po pretekoch alebo tréningoch na ultra dlhé vzdialenosti je doba regenerácie oveľa dlhšia. V takom prípade počúvaj svoje telo a k regenerácii pristupuj podľa svojho uváženia a čas odporúčame individuálne predĺžiť.

 • 0% - 29% — odpočívaj.
 • 30% - 89% — si pripravený/-á na ľahký tréning.
 • 90% - 100% — si pripravený/-á na ťažký tréning.
Tréningový efekt (Training Effect) - po každom tréningu poskytne prehľad o čase potrebnom na úplnú regenáriu a zobrazí odhad, kedy budeš pripravení na ľahký alebo tažký tréning.
Čas na regeneráciu (Recovery Timer) - po každom tréningu poskytne prehľad o čase potrebnom na úplnú regeneráciu a zobrazí odhad, kedy budeš pripravený na ľahký alebo ťažký tréning.

4-týždňové rozloženie intenzity 4-Week Intensity Distribution

Každá fáza tréningu môže byť zameraná na inú intenzitu. Zvyčajne sa odporúča na začiatku sezóny trénovať v nízkej intenzite a postupne intenzitu zvyšovať v ťažších tréningoch. “4-Week Intensity Distribution” (4-týždňové rozloženie intenzity) je metrika, ktorá rozloží tvoj tréning za posledné 4 týždne do troch kategórií (Easy, Medium, Hard) na základe zón laktátového prahu (zón srdcovej frekvencie). Tento prehľad ti následne umožní jednoducho pochopiť, či trénovanie je v súlade s tvojim tréningovým plánom. Ak je tvojím cieľom tvrdo trénovať, ale 4-týždňové rozloženie intenzity ukazuje, že väčšina tréningu je ľahká, mal by si trénovanie posunúť do vyššej intenzity a počas tréningov vykonávať aktivity vo vyšších zónach laktátového prahu (zónach srdcovej frekvencie).

Existujú 3 rôzne úrovne intenzity. Pre aktivitu cestného behu (beh po ceste bez prevýšení) sa vyhodnocuje úroveň intenzity na základe prahu tempa (Threshold pace):

 • Easy — prah tempa (Threshold pace) v zóne 1 alebo menej.
 • Medium — prah tempa (Threshold pace) v zóne 2 alebo 3.
 • Hard — prah tempa (Threshold pace) v zóne 4 alebo viac.

Pre všetky ostatné aktivity sa vyhodnocuje úroveň intenzity na základe laktátového prahu (zón srdcovej frekvencie):

 • Easy — laktátový prah (Lactate heart rate zone) v zóne 1 alebo menej.
 • Medium — laktátový prah (Lactate heart rate zone) v zóne 2 alebo 3.
 • Hard — laktátový prah (Lactate heart rate zone) v zóne 4 alebo viac.
4-týždňové rozloženie intenzity (4-Week Intensity Distribution) - rozloží tvoj tréning za ostatné 4 týždne do troch kategórií (Easy, Medium, Hard) na základe zón laktátového prahu (zónach srdcovej frekvencie).
4-týždňové rozloženie intenzity (4-Week Intensity Distribution) - rozloží tvoj tréning za ostatné 4 týždne do troch kategórií (Easy, Medium, Hard) na základe zón laktátového prahu (zónach srdcovej frekvencie).

Cestný beh (iba pri používaní aktivít Run a Track Run)

Úroveň maratónskej prípravy Marathon Level

Úroveň maratónskej prípravy (Marathon Level) vyhodnocuje úroveň tvojho bežeckého výkonu na rovnej ceste na vzdialenosť cestného maratónu (42.195 km). Táto metrika vychádza z iných metrík ako je tvoja aktuálna bežecká výkonnosť a ďalších dôležitých údajov o tvojej kondícii vrátane VO2 Max, laktátových prahových zón, efektivity behu a ďalších. Vyššia hodnota skóre znamená, že celú trasu maratónu zabehneš rýchlejšie, ako keď máš skóre nižšie. Marathon Level sa v krátkodobom horizonte zvyčajne veľmi nemení a bude sa postupne zvyšovať správnym a kontinuálnym trénovaním.

Túto metriku môžu ovplyvniť iba aktivity spustené v režime Run a Track Run. Beh v interiéri (Indoor Run) nie je použiteľný, pretože hodinky na presné meranie vzdialenosti potrebujú dáta zo senzora GPS. Marathon Level neovplyvní ani aktivita Trail Run, pretože aktivita s prevýšeniami, počas ktorej sa mení nadmorská výška a terén je príliš členitý, môže mať významný dopad na presnosť údajov. Je možné, že v budúcnosti bude aj režim Trail Running súčasťou EvoLabu.

Hodnota úrovne maratónskej prípravy (Marathon Level) sa pohybuje od 0 do 100 a má 5 rôznych úrovní, pričom hodnota 100 je ekvivalentná odbehnutiu maratónu za 2 hodiny.

 • Beginner (0 - 40) — odbehnutie maratónu v čase nad 5 hodín.
 • Recreational (41 - 60) — odbehnutie maratónu v čase medzi 4 až 5 hodinami.
 • Intermediate (61-70) — odbehnutie maratónu v čase medzi 3.5 až 4 hodinami.
 • Advanced (71 - 80) — odbehnutie maratónu v čase medzi 3 až 3.5 hodinami.
 • Elite (81 - 100) — odbehnutie maratónu v čase medzi 2 až 3 hodinami.
Úroveň maratónskej prípravy (Marathon Level) - indikatívne skóre 0 až 100 v behu na maratónskej vzdialenosti. Skvelý indikátor pre tvoju celkovú bežeckú zdatnosť.
Úroveň maratónskej prípravy (Marathon Level) - indikatívne skóre 0 až 100 v behu na maratónskej vzdialenosti. Skvelý indikátor pre tvoju celkovú bežeckú zdatnosť.

Bežecký výkon Running Performance

Aj keď sa úroveň maratónskej prípravy (Marathon Level) nemení na dennej báze, na tvoj výkon vplýva množstvo faktorov vrátane spánku, regenerácie, predchádzajúceho trénovania ale aj výživa a psychický stres. Metrika bežecký výkon (Running Performance) je navrhnutá tak, aby ti bola poskytnutá spätná väzba o tom, ako je tvoj dnešný beh porovnateľný s tvojou celkovou bežeckou zdatnosťou. Rozsah sa pohybuje od 80% do 120% a má päť rôznych úrovní od nedostatočných po vynikajúce. Ak máš skóre viac ako 105% znamená to, že prekonávaš svoje limity a s veľkou pravdepodobnosťou v pretekoch dosiahneš vrchol. Hodnota pod 95% naznačuje, že by si si mal dopriať viac odpočinku, aby si bol/-a schopný/-á návratu do vyššej výkonovej fázy.

V prípade, že aktivita nepresiahla 10 minút alebo bola intenzita tréningu príliš nízka, metrika bežecký výkon (Running Performance) nemusí byť dostupný hneď po poslednom tvojom behu.
Rozsah je od 80% do 120% a má 5 rôznych úrovní.

 • Poor (80% – 95%) — nedostatočný.
 • Fair (96% – 98%) — primeraný.
 • Good (99% – 101%) — dobrý.
 • Great (102% – 104%) — veľmi dobrý.
 • Excellent (105% – 120%) — vynikajúci.
Bežecký výkon (Running Performance) - dynamickejšia metrika poskytujúca skóre tvojho bežeckého výkonu s hodnotami medzi 80% až 120% ukážu, ako je dnešný beh porovnateľný s tvojou celkovou bežeckou zdatnosťou.
Bežecký výkon (Running Performance) - dynamickejšia metrika poskytujúca skóre tvojho bežeckého výkonu s hodnotami medzi 80% až 120% ukážu, ako je dnešný beh porovnateľný s tvojou celkovou bežeckou zdatnosťou.

Odhad pretekového výkonu Race Predictor

COROS EvoLab poskytuje odhad za aký čas a v akom tempe by si zabehol/-a preteky na vzdialenosť 5 km, 10 km, polmaratón alebo maratón. Predikcia sa vypočítava na základe tvojich tréningov za ostatných 6 týždňov z hodiniek COROS a aplikácie COROS. Táto predikcia sa môže stať skvelým pomocníkom pri plánovaní tvojej stratégie počas pretekov.

Nestáva sa často, že niekto trénuje súčasne na krátku vzdialenosť napr. 5 km a zároveň na maratón. Preto treba zobrať do úvahy, že rôzne typy tréningov budú mať vplyv aj na rôzne odhady v rámci vzdialenosti pretekovej dĺžky trasy. Dlhé behy nad 30 km majú zásadný vplyv na tvoju predikciu pre maratón, zatiaľ čo 60-minútový beh vo vyššom tempe bude mať vplyv predovšetkým na odhad pretekového výkonu na zvdialenosti 10 km alebo polmaratónu.

Ak si len nedávno začal používať GPS hodinky COROS a COROS EvoLab ešte nemá dostatok dát na relevantný odhad, môžeš si nastaviť odhad časov pre jednotlivé typy pretekov aj manuálne v COROS aplikácií. Ručná aktualizácia predikcie pretekov ovplyvní bežecké metriky vrátane maratónske úrovne (Marathon Level), bežeckého výkonu (Running Performance) a ďalších.

Odhad pretekového výkonu (Race Predictor) - odhad celkového času a tempa behu na populárnych bežeckých vzdialenostiach. Priamo v tvojich COROS GPS hodinkách.
Odhad pretekového výkonu (Race Predictor) - odhad celkového času a tempa behu na populárnych bežeckých vzdialenostiach. Priamo v tvojich COROS GPS hodinkách.

Bežecké VO2 Max Running VO2 Max

VO2 Max je maximálne množstvo kyslíka, ktoré môže počas tréningu tvoje telo spotrebovať. Je to veľmi populárna metrika v rozličných prístupoch k trénovaniu. Vyššia hodnota VO2 Max zvyčajne znamená lepšiu kondíciu. COROS vyhodnocuje VO2 Max na základe údajov srdcovej frekvencie a tempa z tvojich posledných outdoorových behov (bežecké aktivity pri zapnutom GPS). Vyhodnocované údaje VO2 Max sú následne algoritmami COROS prepočítavané tak, aby boli čo najbližšie výsledkom laboratórnych testov. VO2 Max je metrika, ktorá sa v krátkom čase drasticky nemení. Zmeny metriky VO2 Max vyhodnocované pomocou COROS EvoLab sú oveľa stabilnejšie ako metriky od iných značiek športesterov.

Bežecké VO<sub>2</sub> Max (Running VO<sub>2</sub> Max) - VO<sub>2</sub> Max je maximálne množstvo kyslíka, ktoré môže počas tréningu tvoje telo spotrebovať. Je to veľmi populárna metrika v rozličných prístupoch k trénovaniu. Vyššia hodnota VO<sub>2</sub> Max zvyčajne znamená lepšiu kondíciu.
VO2 Max je maximálne množstvo kyslíka, ktoré môže počas tréningu tvoje telo spotrebovať. Je to veľmi populárna metrika v rozličných prístupoch k trénovaniu. Vyššia hodnota VO2 Max zvyčajne znamená lepšiu kondíciu.

Prahové zóny (Srdcová frekvencia & Tempo) Threshold Zones (Heart Rate & Pace)

Laktátový prah je bod zlomu, kedy sa aeróbny tréning začne transformovať na anaeróbny tréning. Tento prah nastáva pri takej intenzite tréningu, pri ktorej sa kyselina mliečna začne hromadiť v krvi rýchlejšie, ako ju telo dokáže odstraňovať. Laktátový prah je veľmi populárny ukazovateľ v súťažných športoch. Okrem tradičných zón srdcovej frekvencie COROS vyhodnocuje do 6 zón aj prahové tempo, ktoré predstavujú rôzne zamerania tréningu. Zóny prahového tempa sú skvelým nástrojom na meranie úsilia a odstraňujú problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri snímaní srdcovej frekvencie.

COROS EvoLab odporúča používať predvolené hodnoty zón pre prahové tempo a srdcovú frekvenciu, ktoré sú prednastavené podľa tvojej úrovne kondície (General Fitness Level). Predvolené zóny si môžeš upraviť podľa seba prípadne si vybrať z predvolených ostatných zón srdcovej frekvencie ako je zóna maximálnej srdcovej frekvencie alebo rezervná zóna (reserve zone). Tréning v každej zóne má osobitný vplyv na tvoje telo a kondíciu. Tréningom v pridružených zónach môžeš zlepšiť svoju základnú vytrvalosť, hladinu laktátového prahu alebo anaeróbnu vytrvalosť.

Nižšie sú rozpísané podrobnosti o prednastavených zónach srdcovej frekvencie a tempa. Ak si si tieto zóny upravil/a ručne, tak sa s prednastavenými zónami nebudú zhodovať.

 • Heart Rate Zone 1 & Pace Zone 1 (Aerobic Endurance Zone)
  • Tempo v tejto zóne je dostatočne pohodlné na konverzáciu (rozprávanie sa s inou osobou počas behu). Je vhodný na základný tréning kardiopulmonálnych funkcií tela, ktorý precvičuje hlavne základnú aeróbnu kapacitu.
  • Do tejto kategórie zvyčajne patria ľahké behy.
 • Heart Rate Zone 2 & Pace Zone 2 (Aerobic Power Zone)
  • Tempo v tejto zóne je mierne. Dýchaš zhlboka a počas tréningu si ťažie udržiavaš konverzáciu. Táto zóna je vhodná na maratónsky vytrvalostný tréning a zlepšuje schopnosť ovládať rytmus na pretekoch.
  • Do tejto kategórie zvyčajne spadá tréning pretekového tempa.
 • Heart Rate Zone 3 & Pace Zone 3 (Threshold Zone)
  • Tempo v tejto zóne ti je trochu nekomfortné a dýchaš rýchlo. Posilňuješ predovšetkým schopnosť odstraňovať z tela kyselinu mliečnu, aby sa ti zvýšila úroveň prahového tempa.
  • Do tejto kategórie zvyčajne patria 10-minútové rýchle behy.
 • Pace Zone 4 (Above Threshold Zone)
  • Tempo v tejto zóne ti je mierne nekomfortné a dýchaš rýchlo. Posilňuješ predovšetkým schopnosť odstraňovať z tela kyselinu mliečnu, aby sa ti zvýšila úroveň prahového tempa.
  • Do tejto kategórie zvyčajne patrí tréning v tempe na 10 km.
 • Heart Rate Zone 4 & Pace Zone 5 (Anaerobic Endurance Zone)
  • Tempo v tejto zóne ti je nekomfortné a spôsobuje dýchavičnosť. Vzťahuje sa na vysoko intenzívny intervalový tréning, ktorý predovšetkým zlepšuje úroveň VO2 Max.
  • Do tejto kategórie zvyčajne patria 5-minútové intervalové behy.
 • Heart Rate Zone 5 & Pace Zone 6 (Anaerobic Power Zone)
  • Tempo v tejto zóne ti spôsobuje problémy s dýchaním. Trénovanie v tejto zóne je vhodné pre anaeróbny tréning, ktorý zlepšuje anaeróbnu kapacitu a svalovú vytrvalosť.
  • Do tejto kategórie zvyčajne patria 1-minútové intervalové behy.

Ak sú hodnoty srdcovej frekvencie alebo tempa nižšie ako Zóna 1 (zóna aeróbnej vytrvalosti), tak sa údaje o týchto prahových zónach nezobrazia v detailoch nameranej aktivity v aplikácii COROS.

Tréningové zameranie Training Focus

Tréningové zameranie (Training Focus) je ukazovateľ primárneho zlepšenia, ktorý je na konci tvojho behu vypočítaný na základe tréningového zaťaženia a intenzity. Aktivite je následne priradené tréningové zameranie jedným zo šiestich rôznych onačení: Easy, Base, Tempo, Threshold, VO2 Max a Anaerobic. Aj keď sú prahové zóny skvelý ukazovateľ na meranie námahy, počas tréningu sa zvyčajne nenachádzaš len v jednej zóne, a preto bolo do EvoLabu doplnené aj tréningové zameranie (Training Focus). Stručne povedané, metrika tréningového zamerania (Training Focus) je determinovaná rozdielmi v tréningovom zaťažení (Training Load) pre každú zónu prahového tempa.

Označenie pre dané tréningové zameranie:

 • Jednoduchý (Easy) — takýto tréning pomôže regenerovať.
 • Základný (Base) — takýto tréning zlepšuje základnú aeróbnu vytrvalosť.
 • Tempo (Tempo) — takýto tréning zlepšuje schopnosť ovládať rytmus v pretekoch.
 • Prahový (Threshold) — takýto tréning zlepšuje úroveň laktátového prahu pri danom tempe.
 • VO2 Max — takýto tréning zlepšuje VO2 Max.
 • Anaeróbny (Anaerobic) — takýto tréning zlepšuje anaeróbnu vytrvalosť.
Tréningové zameranie (Training Focus) - ako konkrétny tréning ovplyvnil špecifickú časť prípravy.
Tréningové zameranie (Training Focus) - ako konkrétny tréning ovplyvnil špecifickú časť prípravy.

Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!