Kilian Jornet - analýza dát prekonania UTMB rekordu

Kilian Jornet - analýza dát prekonania UTMB rekordu

autor: ralpu
30. september 2022

Kilian Jornet - prekonanie traťového rekordu UTMB 2022
Kilian Jornet - víťaz UTMB 2022.
foto: @chris_alonso_urrea so súhlasom COROS

Podujatie Ultra-Trail du Mont-Blanc (ďalej len skratka UTMB) je známe predovšetkým ako jeden z najikonickejších ultramaratónov na svete. Nikto doposiaľ neodbehol trať, vedúcu okolo masívu Mont Blanc s dĺžkou viac ako 170 km a prevýšením 10 000 m, rýchlejšie ako Kilian Jornet v roku 2022. Kilian 27. augusta 2022 nielenže vytvoril nový rekord s časom 19h:49m:30s, ale zároveň je druhým mužom, ktorý vyhral UTMB po štvrtýkrát (rovnako ako Francois D'Haene). Čo je potrebné pre výkon na takejto úrovni? Ako rýchlo bežia trasy s takouto dĺžkou a prevýšením tí najlepší atléti na svete? Aký je ich tréning, ktorý vedie k takýmto výkonom? Nižšie je rozpísaný súhrn z Kilianovho tréningu a analýza údajov z UTMB 2022, ktoré boli namerané jeho hodinkami COROS APEX Pro a vyhodnotené na portáli COROS Training Hub.

Tréning pred UTMB

Keď sa bližšie pozrieme na Kilianove údaje z tréningov, môžeme nájsť niekoľko kľúčových atribútov, ktoré určujú základ jeho výkonov. Tieto atribúty sú: základná vytrvalosť, tréningová intenzita a špecifickosť tréningu. Tieto tri atribúty sú piliermi úspechu každého vytrvalostného športovca. Ako si fit? Aké energetické systémy a fyziologické adaptácie trénuješ? Vydrží tvoje telo nárokom danej trate? Sústredenie sa v tréningu na tieto tri základné otázky vydláždilo Kilianovi cestu k prekonaniu rekordu na UTMB s časom 19h:49m:30s.

Poznámka: v článku sa opakujú výrazy opisujúce rôzne bežecké metriky. Napríklad Adjusted Pace, základná vytrvalosť (Base Fitness), únava (Fatigue) atď. V samostatnom článku o COROS EvoLab platforme podrobne vysvetľujeme tieto pojmy. Trénovaniu podľa metriky Adjusted Pace sa venujeme v samostatnom článku.

Základná vytrvalosť (Base Fitness)

Kilianova hodnota základnej vytrvalosti (Base Fitness) v tréningu a príprave na kľúčové preteky pevne osciluje v rozsahu 150 - 170. Kilian dosiahol vrchol na hodnote 175 v prvý deň augusta a následne táto hodnota mierne klesala do štartu UTMB. Nakoniec sa postavil na štart UTMB v stave, keď jeho základná vytrvalosť bola 149 a únava (Fatigue) bola na hodnote 29. Toto bola výborná konfigurácia s predpokladom na skvelý výsledok.

Kilian Jornet - základná vytrvalosť (Base Fitness) pred UTMB 2022
Kilian Jornet - základná vytrvalosť (Base Fitness) pred UTMB 2022.

Tréningová intenzita

Kilian väčšinu tréningového času strávi v zóne aeróbnej vytrvalosti a aeróbneho výkonu (zóna 1 a 2). Ak pretekáš na dlhých tratiach, mal by si sa zamerať práve na tréning v týchto zónach. Kilian do toho vsúva aj dni s vyššou intenzitou, aby si udržiaval vyššie VO2 Max a potrebnú schopnosť výbušnosti a schopnosti behať rýchlejšie.

Kilian Jornet - tréningová intenzita pred UTMB 2022
Tréningová intenzita pred UTMB 2022 - príklad distribúcie času stráveného v tréningových zónach. Metriku Threshold Heart Rate Zones Distribution (4 Weeks) nájdeš vo svojom COROS Training Hub, záložka EvoLab Metrics.

Príklad špecificity tréningu - tréningy s prevýšením

Počas ostatného 4-týždňového tréningového bloku pred UTMB mal Kilian priemerné prevýšenie približne 75 - 150 m/km. Kilian sa nevenoval len tréningom v príslušných zónach, ale taktiež budoval svoju svalovú silu.

Príklad špecificity tréningu - tréningy s prevýšením pred UTMB 2022
Príklad špecificity tréningu - tréningy s prevýšením pred UTMB 2022.

Analýza prekonania UTMB rekordu

Z nameraných dát z prekonania UTMB rekordu Kilianom vyplýva niekoľko zaujímavostí. Trend Kilianovho srdcového tepu počas pretekov je neuveriteľný. Najťažších bolo prvých 11 hodín a 30 minút. Počas tejto doby mal srdcovú frekvenciu v priemere 143 úderov za minútu (BPM) a vo svojej zóne 2 - aeróbny výkon - strávil viac ako 1 hodinu. Ďalej, Kilian si dokázal udržať Adjusted Pace (metrika Adjusted Pace - odhad, akým tempom by sme bežali po úplne rovnom teréne, hoci sa aktivita odohráva v kopcoch, viac v samostanom článku) aj pri zníženej srdcovej frekvencii. Aby sme získali lepšiu predstavu o tom, ako preteky prebiehali, rozoberieme každú z kľúčových častí záznamu a popíšeme kľúčové poznatky, ktoré interpretujú Kilianovo úsilie.

Kilianov záznam aktivity počas celých pretekov UTMB 2022
Kilianov záznam aktivity počas celých pretekov UTMB 2022.
Základné metriky úsekov
úsek
dĺžka úseku
prevýšenie úseku
priemerný a
max. tep
priemerné tempo
Adjusted Pace
0 - 31 km
31 km
1 581 m
151
175
5:06/km
4:43/km
31 - 61 km
30 km
2 288 m
148
168
7:18/km
6:22/km
61 - 81 km
20 km
731 m
139
166
6:11/km
6:35/km
81 - 103 km
22 km
1 955 m
132
161
8:37/km
7:59/km
103 - 126,5 km
23,5 km
765 m
119
143
6:19/km
7:15/km
126,5 - 143 km
16,5 km
914 m
125
144
7:13/km
8:12/km
143 - 161 km
18 km
1 699 m
128
148
8:34/km
6:28/km
161 - 171 km
10 km
109 m
119
130
6:17/km
9:27/km

Prevýšenie úsekov prevzaté z webstránky UTMB.
Zvyšné údaje prevzaté z Kilianovho záznamu aktivity.

Kilianov záznam kľúčových metrík počas celých pretekov UTMB 2022
Kilianov záznam kľúčových metrík počas celých pretekov UTMB 2022.

Úsek 0 - 31 km
Chamonix (štart) - Les Contamines Montjoie

Preteky Kilian začal vo výnimočne rýchlom tempe. Prvých 31 km mal Kilian najrýchlejší 1. a 5. km z pohľadu metriky Adjusted Pace, ale aj najvyššiu srdcovú frekvenciu. Pri štarte na 170 km pretekoch zvyčajne pretekári vyrážajú o niečo pomalšie. No Jim Walmsley (ktorý viedol na tomto úseku) mal iné plány. Kilianova stratégia bola zotrvať s vedúcim pretekárom, a tak sa držal s Walmsleym počas celých 31 km. V tomto prvom kľúčovom úseku zaostal Kilian 2 sekundy za Walmsleym a skončil na 2. pozícii.

Profil úseku 0 - 31 km
Profil úseku.
Základné metriky úseku
dĺžka úseku 30,98 km
prevýšenie 1 581 m
čas 2:38:05
priemerné tempo 5:06/km
Adjusted Pace 4:43/km
priemerná srdcová frekvencia 151
max. srdcová frekvencia 175
priemerná kadencia 166
Štart UTMB 2022
Štart UTMB 2022.
foto: @andrewfitts so súhlasom COROS

Kľúčový poznatok: Kilian bežal časti tohto úseku vo svojej prahovej zóne (srdcová frekvencia 166 - 177 úderov za minútu). Beh v týchto hodnotách srdcovej frekvencie viac ako 3 hodiny je neudržateľný. Bola to stratégia veľkého rizika/úspechu, ktorú sa Kilian rozhodol použiť.

Úsek 31 - 61 km
Les Contamines Montjoie – Col De La Seigne

Počas 2. kľúčového úseku zotrval Kilian pri Walmsleyho boku. Pre oboch pretekárov bol tento úsek o niečo pomalší kvôli technickému terénu a zastaveniu sa na prvej občerstvovačke. Aj keď tempo bolo pomalšie, úsilie zostalo vysoké. Na tomto 30 km úseku si Kilian udržal priemernú srdcovú frekvenciu 148 úderov za minútu. V obidvoch stúpaniach si Kilian držal srdcovú frekvenciu v rozmedzí 150 - 155 úderov za minútu. Po prvých 61 km bol Kilian za Jimom 5 sekúnd a pripravil si tak pôdu na útok vo zvyšných 110 km trasy, ktorú ešte len mali pred sebou.

Profil úseku 31 - 61 km
Profil úseku.
Základné metriky úseku
dĺžka úseku 29,73 km
prevýšenie 2 288 m
čas 3:36:52
priemerné tempo 7:18/km
Adjusted Pace 6:22/km
priemerná srdcová frekvencia 148
max. srdcová frekvencia 168
priemerná kadencia 150
Kilian počas noci na UTMB 2022
Štart UTMB je podvečer, takže hneď na začiatku pretekania účastníci vhupnú do tmy.
foto: @andrewfitts so súhlasom COROS

Kľúčový poznatok: Kilian si v tomto úseku znížil svoju srdcovú frekvenciu, no stále bol schopný vydávať úsilie na vysokej úrovni. Akýkoľvek čas strávený nad hladinou aeróbnej vytrvalosti sa na ultra pretekoch považuje za riskantný. Kilian počas týchto 30 km striedal zónu aeróbna vytrvalosť a aeróbny výkon (zóna 1 a 2). S cieľom držať sa lídra začínala z fyziologického hľadiska táto taktika dostávať Kiliana do červených čísel.

Úsek 61 - 81 km
Col De La Seigne – Courmayeur

Vedúce pole pretekárov má za sebou 60 km a z dát nižšie vyplýva, že priemerná srdcová frekvencia Kiliana sa začína znižovať a zbehy využíva na oddych a regeneráciu. Aj keď sa celkové úsilie počas tohto úseku znížilo, Kilianove maximum dosahuje srdcovú frekvenciu 166 úderov za minútu. To dostalo Kiliana do jeho prahovej zóny a krátko na to to viedlo k prudkému poklesu srdcovej frekvencie. Kilian na tomto úseku strácal čas na vedúceho pretekára a na 81. km mal stratu na Jima 1 min a 24 sekúnd.

Profil úseku 61 - 81 km
Profil úseku.
Základné metriky úseku
dĺžka úseku 20,27 km
prevýšenie 731 m
čas 2:05:28
priemerné tempo 6:11/km
Adjusted Pace 6:35/km
priemerná srdcová frekvencia 139
max. srdcová frekvencia 166
priemerná kadencia 158
Mathieu Blanchard - COROS ambasádor
Mathieu Blanchard - COROS ambasádor - zvolil na UTMB 2022 odlišnú taktiku. Nenechal sa strhnúť súbojom medzi Kilianom a Jimom na špici a postupne zrýchľujúcim tempom sa začal približovať k vedúcej dvojici.
foto: @andrewfitts so súhlasom COROS

Kľúčový poznatok: Zatiaľ čo súboj o vedúcu pozíciu prebiehal medzi Kilianom a Walmsleym, Mathieu Blanchard (ambasádor značky COROS) volil inú stratégiu. Blanchard napredoval na trati konzervatívnejším tempom a na 81. km zaostával za Kilianom 16 minút a 32 sekúnd.

Úsek 81 - 103 km
Courmayeur – Grand Col Ferret

Na úseku 81 - 103 km dokázal Kilian stiahnuť Jimov náskok na iba 5 sekúnd. Toto avšak malo krátke trvanie a Walmsley dokázal svoj náskok v stúpaniach opäť zväčšiť. Keď Kilian dosiahol 103. km, zaostával 5 minút a 11 sekúnd. Údaje nižšie naznačujú, že Kilian dobehol Walmsleyho (čo dokazujú vyššie hodnoty srdcovej frekvencie), ale potom z úsilia poľavil a pokračoval v typickom ultrabežeckom móde. Kilian znížil svoje úsilie pod tempo aeróbnej vytrvalosti a Blanchard sa doťahoval na Kiliana. Na 103. km zaostával Blanchard za Kilianom už len 11 minút a 27 sekúnd.

Profil úseku 81 - 103 km
Profil úseku.
Základné metriky úseku
dĺžka úseku 22,89 km
prevýšenie 1 955 m
čas 3:17:19
priemerné tempo 8:37/km
Adjusted Pace 7:59/km
priemerná srdcová frekvencia 132
max. srdcová frekvencia 161
priemerná kadencia 140
Jim Walmsley - COROS ambasádor
Jim Walmsley ešte po prvých 100 km vedie, avšak uniká šialeným tempom a celý čas vytáča svoje telo do červených čísel. Vyplatí sa mu táto all-in taktika?
foto: @andrewfitts so súhlasom COROS

Kľúčový poznatok: Toto bol úsek, v ktorom musel Kilian nechať Walmsleyho utiecť. Úsilie bolo príliš vysoké a trvalo príliš dlho. Kilian sa rozhodol poľaviť. Kilian dokonca dokázal znížiť srdcovú frekvenciu aj v stúpaní, so zámerom byť schopný preteky dokončiť. V tomto úseku mal Kilian od štartu najnižšiu priemernú srdcovú frekvenciu.

Úsek 103 - 126,5 km
Grand Col Ferret – Champex Lac

Pri detailnejšom pohľade na tento úsek je jasné, že v tomto úseku sa rozhodlo o Kilianovom víťazstve. Z nameraných dát vyplýva, že Kilian tento úsek využil na regeneráciu. Kilian dal v zbehu svojmu telu čas na zotavenie - 2 hodiny a 30 minút mal priemernú srdcovú frekvenciu iba 119 úderov a minútu. Počas tejto doby Walmsley zvýšil svoj náskok až na 13 minút 26 sekúnd a Blanchard Kiliana dobehol s rozdielom iba 1 minúty a 45 sekúnd. Úsilie v predchádzajúcich úsekoch bolo príliš vysoké a Kilian si potreboval vydýchnuť a umožniť svojmu telu adekvátne zotavenie. Na týchto 23,5 km sa mu to aj podarilo. Kým sa zotavoval z prvých 103 km, tak na svoju konkurenciu stratil množstvo času. Je to však ťah majstra, ktorý desaťročiami konzistentného tréningu pozná svoje telo, svoje schopnosti, limity a nenechá sa vyrušiť šumom okolo seba.

Profil úseku 103 - 126,5 km
Profil úseku.
Základné metriky úseku
dĺžka úseku 23,77 km
prevýšenie 765 m
čas 2:30:18
priemerné tempo 6:19/km
Adjusted Pace 7:15/km
priemerná srdcová frekvencia 119
max. srdcová frekvencia 143
priemerná kadencia 161
Kilian Jornet - majster majstrov
Na tomto úseku urobil Kilian majstrovský ťah, ktorý potvrdzuje jeho kvality. Spomalil a zbehy využil na regeneráciu, aby na zvyšných 50 km rozdrvil konkurentov a vytvoril nový traťový rekord UTMB.
foto: @chris_alonso_urrea so súhlasom COROS

Kľúčový poznatok: Kilian si v tomto úseku doprial čas na zotavenie, čoho výsledkom bola najnižšia dosiahnutá priemerná srdcová frekvencia (119 úderov za minútu). Táto taktika sa ukázala ako kritická na posledných 53,5 km trasy.

Úsek 126,5 - 143 km
Champex Lac – Trient

Späť v hre! V tejto časti preteku prišiel zvrat. Po 130 km vo vysokom tempe začal Walmsley slabnúť. Ľudské telo dokáže vydržať vo vysokom zaťažení len určitú dobu, následne prichádza spomalenie. U Kiliana to bolo podobné, ale on sa rozhodol zvoľniť už skôr - približne 30 km späť. V tomto úseku ho dobehol Blanchard a Kilian opäť zvýšil zaťaženie. Na krátky čas bol dokonca Kilian na treťom mieste - v závese za Blanchardom. Počas týchto kritických 16,5 km sa Kilian posunul z 3. na 1. miesto a to práve v momente, keď Walmsley začínal slabnúť. Na 143. km mal Kilian náskok pred Blanchardom 47 sekúnd a pred Walmsleym 18 minút a 57 sekúnd.

Profil úseku 126,5 - 143 km
Profil úseku.
Základné metriky úseku
dĺžka úseku 16,29 km
prevýšenie 914 m
čas 1:57:36
priemerné tempo 7:13/km
Adjusted Pace 8:12/km
priemerná srdcová frekvencia 125
max. srdcová frekvencia 144
priemerná kadencia 148
Mont Blanc
Chamonix je už takmer na dohľad a odohráva sa rozhodujúci súboj. Kilian je späť v hre!
foto: @andrewfitts so súhlasom COROS

Kľúčový poznatok: Ako je možné vidieť z údajov tohto úseku, Kilian v tomto úseku zvýšil svoju srdcovú frekvenciu späť na priemernú hodnotu 125 úderov za minútu. Tempo ostatných súperov sa spomaľovalo. Kilianove úsilie sa začalo zvyšovať, pretože mu Blanchardom začal šliapať na päty.

Úsek 143 - 161 km
Trient – La Tete Aux Vents

Kilian v tomto úseku dokázal, že je najlepší. Na úseku 143 -151 km bežal spolu s Blanchardom bok po boku. Na tomto úseku vidno postupné zvyšovanie zaťaženia Kilianovho tela až po maximálnu hodnotu srdcovej frekvencie 148 úderov za minútu, ktorá bola zároveň maximom na tomto úseku. Následne sa obaja stabilne držali pri sebe. Na 151. km Kilian v druhom stúpaní pridal. Dáta ukazujú, že metrika Adjusted Pace sa výrazne zvýšila, ale zároveň aj srdcová frekvencia. Kilian nielenže pridal na krátkom úseku, ale si aj toto zaťaženie dokázal udržať. Práve toto bol pre Kiliana kľúčový ťah k víťazstvu! V momente, keď sa Kilian dostal na vrchol posledného stúpania (na 161. km), mal už pred Blanchardom náskok 7 minút a 23 sekúnd.

Úsek 143 - 161 km
Profil úseku.
Základné metriky úseku
dĺžka úseku 18,78 km
prevýšenie 1 699 m
čas 2:40:42
priemerné tempo 8:34/km
Adjusted Pace 6:28/km
priemerná srdcová frekvencia 128
max. srdcová frekvencia 148
priemerná kadencia 140
Stúpanie na La Tete Aux Vents
Záverečné veľmi náročné stúpanie do sedla La Tete Aux Vents. Práve v tomto stúpaní získal Kilian rozhodujúci naskok pred Blanchardom.

Kľúčový poznatok: Kilianov víťazný ťah na tomto úseku potvrdzujú aj namerané údaje. Posledné stúpanie mu zabralo 1 hodinu a častokrát v 20 minútových blokoch bežal v tempe Adjusted Pace 5 min/km. Kilian pri svojom útoku na víťazstvo dosiahol maximálne tempo Adjusted Pace 3:21 min/km. Inými slovami, Kilian sa od 151. km rútil v tempe Adjusted Pace 5 min/km po dobu 16 min a 45 sek. Je neuveriteľné, čo predviedol po tom, ako dopadlo jeho prvých 80 km na trati.

Úsek 161 - 171 km
La Tete Aux Vents – Chamonix (cieľ)

Kilian si uvedomoval, že Blanchardovi ušiel v predchádzajúcich stúpaniach a že ho tento únik dostal do deficitu. V nameraných metrikách vidno, že sa vracia k jeho priemernej srdcovej frekvencii 119 úderov za minútu, čo je v jeho zóne regenerácie. Aj keď bol profil posledného úseku primárne dolu kopcom, v týchto posledných 10 km mal Kilian najpomalšie tempo Adjusted Pace počas celých pretekov (10min/km). Počas týchto posledných 10 km sa Blanchardovi podarilo znížiť náskok, no na dobehnutie Kiliana to už nestačilo. Kilian Jornet zvíťazil na UTMB 2022 s rekordným časom 19 hodín 49 minút a 30 sekúnd.

Úsek 161 - 171 km
Profil úseku.
Základné metriky úseku
dĺžka úseku 9,97 km
prevýšenie 109 m
čas 1:02:42
priemerné tempo 6:17/km
Adjusted Pace 9:27/km
priemerná srdcová frekvencia 119
max. srdcová frekvencia 130
priemerná kadencia 163
Kilian Jornet - GOAT
GOAT - Greatest Of All Time.
foto: @chris_alonso_urrea so súhlasom COROS

Kľúčový poznatok: Posledný úsek bol z pohľadu tempa Adjusted Pace 9:27 min/km Kilianovov najpomalší úsek z celých pretekov. Keďže pre víťazný ťah vynaložil všetku svoju energiu, je pochopiteľné, že mu v rezerve nič nezostalo. V predchádzajúcom úseku tak načasoval svoj ťah k dokonalosti, aby z posledného kopca mohol zbehnúť do cieľa s dostatočným náskokom.

Taktiky pre prekonanie rekordu

Kilianovi gratulujeme nielen k víťazstvu na UTMB, ale aj k prekonaniu najrýchlejšieho času na trati UTMB! Z nameraných dát hodinkami COROS môžeme vidieť, že k prekonaniu rekordu Kilian použil viacero taktík.

Kilian Jornet a Mathieu Blanchard
Kilian Jornet a Mathieu Blanchard v cieli. Obaja amabasádori COROS. Obaja prekonali traťovy rekord UTMB s časmi pod 20 hodín. Gratulujeme!
foto: @chris_alonso_urrea so súhlasom COROS

Taktika č.1: Prvých 80 km pod tlakom

Prvých 80 km bežal Kilian pod tlakom Jima Walmsleyho na úrovni svojho limitu. Dá sa predpokladať, že ak by Walmsley nenastavil tak vysoké tempo, Kilian by bol od začiatku konzervatívnejší. Tento Walmsleyho tlak prinútil Kiliana bežať celkovo 1 hodinu 22 minút medzi úrovňami jeho aeróbnej a prahovej zóny. Hoci mnohým ultrabežcom sa táto taktika nedoporučuje, Kilian ju dokonale využil vo svoj prospech.

Taktika č.2: Regenerovanie počas pretekov

Pre Kilianove víťazstvo a zároveň aj pre prelomenie rekordu bolo kľúčové rozhodnutie v úvode - prenechať líderstvo Walmsleymu. Bez patričného poľavenia a zotavenia by neskôr Kilian vyhorel, pretože mal ešte pred sebou veľa kilometrov a prevýšenia. Na regeneráciu využil zbehy a podarilo sa mu tak udržať si slušné tempo a zároveň znižovať svoju srdcovú frekvenciu.

Kilian Jornet so svojími COROS Apex Pro
Kilian používa model COROS Apex Pro.
foto: @chris_alonso_urrea so súhlasom COROS

Taktika č.3: Víťazný ťah v poslednom stúpaní

Keďže Kilian šetril energiu v strednej časti pretekov, ponechal si rezervu na záver. V poslednom stúpaní vytlačil tempo Adjusted Pace na max. 3:21 min/km (po dobu 16 min a 45 sek bežal v priemernom tempe Adjusted Pace 5 min/km) a spravil si pred Blanchardom dostatočný náskok. Vo finále to bol pre Kiliana víťazný ťah, ktorý mu umožnil v posledných 10 km ľahký dobeh do cieľa.

Zhrnutie

Je úžasné, čoho sú schopní elitní atléti na dlhých tratiach. Kilian predviedol svoje skúsenosti a kondíciu nielen víťazstvom na UTMB, ale aj prekonaním traťového rekordu. Prostredníctvom nameraných údajov z jeho COROS Apex Pro a nástrojov pre analýzu dát (COROS Training Hub) môžeme vidieť, čím si jeho telo prešlo a aká taktika sa osvedčila.

Na záver dúfame, že ti táto analýza poskytne inšpiráciu a motiváciu v tvojej príprave na dosiahnutie svojho potenciálu. #ExplorePerfection

Zdroj: COROS

Späť na blog