Mám problémy s meraním srdcovej frekvencie pomocou hrudného pásu Wahoo - čo môžem robiť

Riešenie problémov

Ak máš problém s meraním srdcovej frekvencie pomocou hrudného pásu Wahoo, nižšie nájdeš tipy a usmernenia, ktoré vo väčšine prípadov pomôžu.

Tipy a usmernenia
 • Aktualizuj softvér vo Wahoo hrudnom páse. Wahoo neustále odlaďuje presnosť a spoľahlivosť merania srdcovej frekvencie hrudným pásom. Návod, ako si aktualizovať softvér v hrudnom páse, nájdeš tu.
 • Výmena batérie. Dôvodom nepresnosti merania môže byť vybitá batéria alebo batéria so zníženou kapacitou. Wahoo odporúča používať batérie Panasonic, prípadne batériu od inej značky s dobrou reputáciou. Nesnaž sa ušetriť pár centov kúpou lacnej batérie, ktorá môže poškodiť samotné zariadenie alebo vyústiť do nepresného a nekonzistentného merania.
 • Venuj zvýšenú pozornosť pri výmene samotnej batérie. Kryt batérie má veľmi delikátny uzatvárací mechanizmus. Venuj zvýšenú pozornosť pri manipulácii so samotným krytom batérie - obsahuje malé výbežky, ktoré zasúvajú kryt do správnej polohy a pri neopatrnej manilupácii môže dôjsť k ich poškodeniu.
 • Čisti hrudny pás v pravidelných intervaloch. Na vnútornej strane hrudného pásu, najmä v oblasti elektród (lesklá časť), sa časom ukladá zaschnutý pot, špina a iné nečistoty. V pravidelných intervaloch vyčisti hrudný pás navlhčenou handrou namočenou v mydlovej vode.
 • Navlhči hrudný pás pred použitím v tréningu. Zakaždým navlhči vnútornu stranu hrudného pásu, najmä v oblasti elektród (lesklá časť), pred samotným použitím.
 • Dbaj na umiestnenie hrudného pásu na hrudi. Hrudný pás musí byť umiestnený priamo na koži hrude (nie napr. na podprsenke), v oblasti tesne pod prsným svalom a uisti sa, že je utiahnutý dostatočne pevne okolo hrude. Dbaj na to, aby sa počas aktivity nezošmykoval nižšie.
 • Urob reset hrudného pásu. Tu je postup:
  • Vyber batériu von z hrudného pásu - viď upozornenia vyššie ohľadom manilupácie s krytom batérie.
  • Otoč batériu a vlož naspäť do hrudného pásu - úmyselne nespravným spôsobom - na 3 sekundy.
  • Vyber batériu a opätovne vlož do vnútra hrudného pásu - tentokrát správnym spôsobom.
 • Skontroluj kvalitu spojenia medzi batériou a hrudným pásom. Po odobratí batérie z hrudného pásu uvidíš malú kovovú súčiastku, ktorá sa hýbe. Môžeš skúsiť jemne potiahnuť tútu súčiastku smerom von, aby po založení batérie vytvárala lepší tlak na samotnu batériu a tak zabezpečila spoľahlivý prenos energie z batérie do hrudného pásu.
 • LED diódy. LED diódy na vrchnej časti samotného hrudného pásu indikujú proces párovania a následne používania. LED diódy sa automaticky vypnú po 30 sekundách, aby neplytvali energiou. Červená LED dióda bliká presne v rytme úderov tvojho srdca v danom momente. Modrá LED dióda naopak indikuje stav prepájania a má 3 stavy:
  • Pomalé blikanie (približne každú sekundu) - hrudný pas je v aktívnom stave avšak bez prepojenia.
  • 4 bliknutia za sebou - potvrdenie presne v momente úspešného prepojenia.
  • Rýchle bliknutie (približne 2 za sekundu) - hrudný pás je prepojený.

Ak tipy vyššie nepomohli, môže dochádzať k ovplyvňovaniu prenosu signálu medzi hrudným pásom a napríklad hodinkami. Tu je niekoľko príkladov faktorov, ktoré môže mať vplyv:

 • Prepojenie so zariadeniami z minulosti. Toto je najčastejší dôvod. Ak si mal Wahoo pás prepojený s inou apkou alebo zariadením v minulosti (napr. hodinky, telefón, počitač, cyklopočítač atď.), je dôležité, aby si toto prepojenie natrvalo zrušil (v telefónich sa to najčastejšie robí v Bluetooth nastaveniach, kde existujúce prepojenie úplne vymažeš). Ďalším riešením môže byť vypnutie iného zariadenia, ktoré je prepojené s hrudný pásom (napr. cyklopočítač), aby hrudný pás nedostával signál z viacerých zariadení naraz.
 • Fyzická vzdialenosť od hrudného pásu. Od hrudného pásu by počas párovania a používania nemala byť vzdialenosť viac ako 1,5 metra.
 • Vplyv signálu z iných zariadení alebo elektromagentického poľa. Akékoľvek zariadenie, ktoré emituje signál alebo vytvára elektromagnetické pole, má vplyv na signál. Najmä však tieto zariadenia a scénare:
  • Wi-Fi router.
  • Bezdrôtové slúchadlá alebo reproduktory.
  • Svetlá na bicykli.
  • Zariadenia slúžiace na nahrávanie obrazu - napr. GoPro, kamera.
  • Zariadenia slúžiace na širenie obrazu - napr. Chromecast, AirPlay, Roku.
  • Ventilátory, klimatizácia.
  • Bezdrôtové telefóny používané v domácnosti.
  • Zariadenia slúžiace na príjem TV signálu.
  • Mikrovlnné rúry.
  • Zdroje el. energie - napr. el. zástrčka v stene.
  • Bezdrôtové klávesnice a myši.
  • Smart televízory, počítačové monitory.
  • Čokoľvek, čo môže vysielať/prijímať rádiový signál - napr. aj vysielačky, baby monitors.
 • Fyzické bariéry. Napríklad steny v budove

Ak problémy pretrvávajú, napíš prosím na info@ralpu.sk pre ďalšiu pomoc a asistenciu.


Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!