Prečo výškomer v Coros GPS hodinkách môže byť nepresný

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Úvod

GPS hodinky Coros merajú nadmorskú výšku pomocou zabudovaného barometra. Barometer je senzor, ktorý dokáže odmerať aktuálny atmosférický tlak (tlak vzduchu) a následne hodinky algoritmami prepočítavajú namerané hodnoty tlaku vzduchu na nadmorskú výšku.

Na presnoť meraných dát nadmorskej výšky môžu mať objektívne vplyv tieto faktory:

Zoznam
 • Prirodzené zmeny tlaku vzduchu počas celého dňa.
 • Zmeny počasia.
 • Zmeny prostriedia s rôznou hodnotou tlaku.
 • Klimatizácia a vykurovanie.
 • Ponorenie do vody.
 • Silný vietor.
 • Prach alebo iné nečistoty v senzore (viď návod na čistenie senzora nižšie).

Kalibrácia nadmorskej výšky v GPS hodinkách Coros

V prípade, že tieto faktory ovlyvnia meranie nadmorskej výšky, je potrebné barometer v hodinkách prekalibrovať na tieto nové externé podmienky.

Nadmorkú výšku odporúčame kalibrovať počas dňa podľa GPS (viď návod nižšie) alebo kalibráciu vykonať manuálne, zadaním konkrétnej známej hodnoty nadmorskej výšky (viď návod nižšie). GPS hodinky Coros počas vonkajších aktivít automaticky kalibrujú nadmorskú výšku pomocou GPS.

Postup
 • Hlavná obrazovka točením Korunky sa presuň na widget o nadmorskej výške (graf zmeny nadm. výšky v čase a ďalšie údaje) stlač a podrž Korunku a následne vyber z nasledujúcich možností:
  • Use GPS (kalibrácia pomocou GPS). Pri kalibrácii pomocou GPS sa najskôr uisti, či stojíš na otvorenom priestranstve (mimo vysokých budov, korún stromov atď.) potvrď Korunkou, ak spĺňaš tieto podmienky a následne čakaj na spoľahlivé získanie GPS signálu a zdarné ukončenie kalibrácie.
  • Enter Elevation (manuálne zadanie známej nadm. výšky). Zadaj konkrétnu hodnotu aktuálnej nadmorskej výšky.

Odstránenie nečistôt z barometrického senzora

Prach, nečistoty, vodný kameň atď. apod. sa časom môže nahromadiť pri barometrickom senzore. Postupuj podľa návodu nižšie pri čistení barometrického senzora.

Dôležité: Nikdy nevkladaj ostrý predmet do otvoru senzoru. Striktne postupuj podľa návodu nižšie.

Postup
 • Senzor barometra na tele hodiniek vyčisti tečúcou vodou alebo prúdom vzduchu. Barometrický senzor nájdeš:
  • Vertix. Vertix 2 - barometrický senzor je umiestnený na boku hodiniek, na 9-tej hodine (pomyselných) ručičkových hodiniek, oproti Korunke.
  • Pace 2, Apex, Apex Pro - barometrický senzor je umiestnený na boku hodiniek, na 12-tej hodine (pomyselných) ručičkových hodiniek.

Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!