Ovládanie prídavného zariadenia COROS POD (Performance Optimization Device)

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Inštalácia batérie

Návod:
 • V balení produktu nájdeš samotný POD a jednu pribalenú CR2032 batériu.
 • Odstráň čierny silikónový obal, v ktorom je samotný POD striebornej farby.
 • Na zadnej strane POD-u je kryt batérie. Toč krytom batérie (v spodnej časti je malý výbežok, o ktorý sa dá zaprieť nechtom) v smere proti točeniu sa hodinových ručičiek, až pokiaľ malé vhĺbenie na kryte batérie nedosiahne ikonu odomknutej zámky. Z POD-u sa tak uvoľní kryt batérie.
 • Pevne umiestni batériu CR2032 do krytu pre batériu - presne podľa inštrukcií/ikony ("+") na kryte, ktoré indikujú, na ktorej strane má byť kladný pól batérie.
 • Dôležité: Pribalenú batériu umiestni do krytu pre batériu, ktorý sa uvoľnil zo samotného POD-u. Nikdy nevkladaj batériu do samotného POD-u, čo môže mať za následok poškodenie POD-u.
 • Vlož kryt batérie naspäť do POD-u a točením dosiahni, aby malé vhĺbenie v kryte batérie dosiahlo ikonu zamknutej zámky.
 • Vlož POD naspäť do silikónového krytu.

Aktivácia a nosenie COROS POD-u

Návod:
 • Potras COROS POD pre aktiváciu.
 • Indikátor pod logom COROS sa rozsvieti na 2 sekundy.
  • Ak je batéria takmer vybitá, indikátor začne blikať červeným svetlom na 2 sekundy. Vymeň batériu čo najskôr.
 • Zasuň COROS POD v strede chrbáta, za pás bežeckých nohavíc alebo kraťasov.
 • Dôležité: Viď obrázok nižšie pre správne nosenie COROS POD-u.
 • Upozornenie: COROS POD nie je určený na nosenie na nohe alebo ramene ruky.
 • COROS POD sa deaktivuje po 2 minútach nepoužívania, t.j. COROS POD sa nehýbe. Pre opätovné aktivovanie viackrát zatras COROS POD.
COROS POD - správne nosenie
COROS POD - správne umiestnenie zariadenia v strede chrbáta, zasunuté za pásom bežeckých nohavíc alebo kraťasov.

Spárovanie POD-u s COROS apkou a trénovanie cez COROS apku

Návod:
 • V COROS apke ťukni na ikonu, v ktorej je zoznam pripojených zariadení. Ťukni na Add New Device (pridaj nové zariadenie) a vyber COROS POD.
 • Upozornenie: Nezabudni aktivovať COROS POD.
 • Počkaj, pokiaľ sa POD zobrazí v zozname pripojených zariadení a dokonč proces spárovania podľa inštrukcií v COROS apke.
 • Upozornenie: Aktualizuj softvér pre COROS POD, ak na to upozorní COROS apka.
 • COROS apku spolu s COROS POD môžeš používať a zaznamenať aktivitu i bez GPS hodiniek COROS.
Proces aktivácie COROS POD-u a spárovania s COROS apkou.

Spárovanie POD-u s GPS hodinkami COROS a trénovanie cez GPS hodinky COROS

Návod:
 • V menu GPS hodiniek COROS: System Accessories Add ANT+ (pridaj ANT+ prídavné zariadenie).
 • Počkaj, pokiaľ sa na zozname pripojiteľných zariadení objaví COROS POD a dokonč spárovanie podľa inštrukcií v COROS apke.
 • Pokročilé bežecké metriky ako running power (sila vynaložená pri behu), left/right balance (pomer zaťaženia pravej a ľavej nohy), ground time (čas strávený v dotyku s povrchom) a ďalšie metriky môžu byť zobrazené na GPS hodinkách COROS počas aktivity.
  Takto si pridáš tieto metriky do hodiniek: COROS apka obrazovka so zoznamom pripojených zariadení (ikona hodiniek) Workout Data (údaje zobrazené počas aktivity) a následne možeš pridať pokročilé bežecké metriky v akomkoľvek bežeckom športe.
 • Aktivuj akýkoľvek bežecký šport na GPS hodinkách COROS a následne sa v spodnej časti displeja, pod ikonami srdcového tepu a GPS signálu, zobrazí ikona bežca.
 • Keď ikona bežca prestane blikať a ostane nemenne na displeji, COROS POD je pripravený zaznamenávať tvoju aktivitu.

Analýza dát po tréningu

V COROS apke môžeš vidieť detailné bežecké metriky z tréningu. Vyber aktivitu, pri ktorej si zaznamenával dáta z COROS POD-u a posuň sa na obrazovke samotného tréningu, kde môžeš tieto dáta vidieť.

Zoznam pokročilých dát

 • Running Efficiency (efektivita behu). Merané iba pri vonkajších bežeckých aktivitách.
 • Running Efficiency Zone (zóny efektivity behu). Merané iba pri vonkajších bežeckých aktivitách.
 • Running Power (sila vynaložená pri behu). Merané iba pri vonkajších bežeckých aktivitách.
 • Running Power Analysis (analýza sily vynaloženej pri behu). Merané iba pri vonkajších bežeckých aktivitách.
 • Ground Time (čas strávený v dotyku s povrchom).
 • Left/Right Balance (pomer zaťaženia pravej a ľavej nohy).
 • Stride Ratio (rozbor kroku).
 • Stride Height (výška kroku).
 • Stride Length (dĺžka kroku).
COROS POD - správne nosenie
Detailné bežecké dáta získané z COROS POD-u ukázané v COROS apke.

Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!