Ikony na hlavnej obrazovke

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Údaje na hlavnej obrazovke

GPS hodinky COROS zobrazujú rôzne dodatočné dáta na hlavnom ciferníku, ktorý zobrazuje čas. Tieto dodatočné dáta/polia môžu byť buď nemenné alebo zmeniteľné.

Nemenné dáta na hlavnej obrazovke

  • Čas, názov dňa v týždni, dátum, počet spotrebovaných kalórií a čas strávený v aktivite.

Zmeniteľné dáta na hlavnej obrazovke

  • Stlačením tlačidla Naspäť môžu byť na hlavnom ciferníku zmenené dáta ako napríklad % batérie, počet absolvovaných krokov, nadmorská výška, čas východu slnka, čas západu slnka atď.

Ikony na hlavnej obrazovke

Čas strávený v aktivite
Počet spotrebovaných kalórií
% batérie
Nadmorská výška
Počet absolvovaných krokov
Počet vystúpaných poschodí
Čas východu slnka
Čas západu slnka
COROS watch face ikona
Bez Bluetooth spojenia
COROS watch face ikona
Vypnuté notifikácie

Dodatočná úprava

Ciferníky na hlavnej obrazovke môžeš dodatočne upraviť zmenou farby. Niektoré ciferníky nepodporujú zmenu farby. Vymazanie alebo zmena polohy dodatočných dát na ciferníku nie je možná.


Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!