Skialpinizmus

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Ako sa dostať do aktivity skialpinizmus

Návod
  • Hlavná obrazovka stlač tlačidlo Potvrdenie Ski Touring (skialpinizmus).

V aktivite skialpinizmus sú nasledovné možnosti.

Start Štart

Vyber a stlač túto možnosť pre štart aktivity.

Settings Nastavenia

Activity Alert Upozornenia počas aktivity

Vyber pre nastavenie upozornení pre aktivity, ktoré sú zahrnuté v športe skialpinizmus.

Inštrukcie

Aktivita skialpinizmus je chápana ako multišportová aktivita, ktorá pozostáva z dvoch podaktivít. Šľapanie do kopca je chápané ako aktivita Mountain Climb (horolezectvo) a zjazd dole je chápaný ako aktivita XC Ski (bežkovanie). Nastav dátové polia pre tieto dve aktivity.

Ascent Výšľap

Pri výšľape je využívaná aktivita horolezectvo, ktorá zaznamenáva túto podaktivitu.

Descent Zjazd

Pri zjazde je využívaná aktivita bežkovanie, ktorá zaznamenáva túto podaktivitu.

Transition Strhávanie pásov, príprava na zjazd

Možnosti a návod
  • Stlačením tlačidla Potvrdenie počas výšľapu alebo zjazdu aktivuj podaktivitu strhávanie si pásov, príprava na zjazd.
  • Stlačením a podržaním tlačidla počas podaktivity strhávanie si pásov, príprava na zjazd začneš ďalšiu podaktivitu (zjazd alebo výšľap).
  • Počas podaktivity strhávanie si pásov, príprava na zjazd je možné si pozrieť priebežné dáta. Posúvaj sa smerom hore a dole na obrazovke.

Navigation Navigácia

Navigácia je možná v oboch podaktivitách - výšľap i zjazd.

Upozornenie: Aktivita skialpinizmus nie je dostupná pre model Pace.


Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!