Ako zosynchronizovať údaje tréningu s apkou COROS

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Synchronizácia dát

Po ukončení aktivity, GPS hodinky COROS zosynchronizujú tréningové dáta do COROS účtu, po vytvorení Bluetooth spojenia medzi hodinkami a telefón, v ktorom je nainštalovaná COROS apka. Ak stále nevidíš tréningové dáta v COROS apke, ťukni na ikonu Today page (aktivita za dnešný deň; prvá ikona) a potiahni stránku smerom dole, pokým sa hore neobjaví animácia synchronizácie dát.

Ak synchronizácia zlyhá

V prípade problémov so synchronizáciou tréningových dát medzi GPS hodinkami COROS a COROS apkou, nasleduj nasledovné kroky.

Návody a tipy
 • Skontroluj, či sú tréningové dáta uložené v hodinkách. Hlavná obrazovka stlač a podrž tlačidlo Potvrdenie AI Trainer nájdi požadovaný tréning a skontroluj uložené dáta.
 • Vypni a zapni Bluetooth na telefóne.
 • Skontroluj, či je vytvorené stabilné spojenie medzi hodinkami a telefónom.
 • V COROS apke ťukni na ikonu Today page (aktivita za dnešný deň; prvá ikona) a potiahni stránku smerom dole, pokým sa hore neobjaví animácia synchronizácie dát.

Ak problémy pretrvávajú, nasleduj tieto kroky:

Návody a tipy
 • V COROS apke sa presuň na obrazovku so zariadením (hodinky) ťukni na ikonu hodiniek vyber možnosť Remove (odstrániť).
 • V telefóne, v zozname Bluetooth pripojení, vyber GPS hodinky Coros a vymaž ich zo zoznamu pripojení.
 • Reštartuj aj telefón, aj hodinky.
 • Spáruj opäť GPS hodinky COROS s telefónom cez COROS apku.
 • Ak problémy pretrvávajú, prosím skontroluj, či máš najnovšiu verziu COROS apky.

DôležitéNemaž COROS apku z telefónu, ak problémy so synchronizáciou dát pretrvávajú. V opačnom prípade môže dôjsť k nenávratnej strate dát.

Ak problémy pretrvávajú a vyžaduješ pomoc, nasleduj tieto kroky, ako kontaktovať COROS priamo z COROS apky:

Návod
 • COROS apka profil užívateľa Feedback (spätná väzba) opíš problém v angličtine a stlač Submit (poslať).
 • Napíš e-mail na e-mailovú adresu support@coros.com a uveď emailovú adresu, pod ktorou máš vedený svoj COROS účet.
 • Ak máš problém s anglickým jazykom, napíš nám email na emailovú adresu info@ralpu.sk a budeme sa ti snažiť pomôcť.

Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!