Výhody dvojfrekvenčného satelitného systému (Dual-Frequency Satellite Systems)

Výhody dvojfrekvenčného satelitného systému (Dual-Frequency Satellite Systems)

autor: ralpu
26. október 2021

Nová technológia dvojfrekvenčného satelitného systému výrazne eliminuje problémy s kvalitou satelitného signálu v komplexnom pristredí.
Technológia dvojfrekvenčného satelitného systému dramaticky zlepšuje kvalitu a presnosť satelitného signálu v komplexnom prostredí.

Model COROS Vertix 2 ponúka technológiu dvojfrekvenčného satelitného systému pri zaznamenávaní aktivity - ako prvé GPS hodinky na svete. Pri bežnom používaní môže byť ťažké identifikovať rozdiely medzi štandardným a dvojfrekvenčným GPS zaznamenávaním. Avšak pri vykonávaní aktivít v náročnejších podmienkach, je nemožné tieto rozdiely ignorovať. Pozrieme sa podrobnejšie na túto novú technológiu, ktorú používa model COROS Vertix 2.

Úvod

Aby sme pochopili, aký veľký vplyv môže mať technológia dvojfrekvenčného GPS na presnosť zaznamenávania aktivity, je potrebné najprv vysvetliť, ako GPS hodinky sledujú a merajú aktivity. Zjednodušene povedané, jednofrekvenčné (štandardné) GPS hodinky merajú vzdialenosť prijímaním informácií prenášaných rádiovým signálom z jedného satelitu nad nami. Následne tieto údaje hodinky interpretujú, a potom vytvárajú odhad aktuálnej polohy na základe všetkých dostupných informácií.

Pre najpresnejšie meranie so štandardným jednofrekvenčným GPS zariadením je dôležité, aby medzi hodinkami a satelitmi, z ktorých sa prijímajú informácie, bola kvalitná komunikácia bez akýchkoľvek prekážok. Problém nastáva, ak táto komunikácia nie je dostatočne kvalitná. V praxi takéto scenáre vznikajú napríklad pri vykonávaní aktivity v meste medzi vysokými budovami, v horských oblastiach, kaňónoch, pod prevismi, medzi útesmi, či v lese s hustými korunami stromov nad nami. V týchto situáciách je veľmi pravdepodobné, že typické GPS zariadenie s jednofrekvenčnou technológiou, narazí na problémy.

Nová technológia dvojfrekvenčného satelitného systému výrazne eliminuje problémy s kvalitou satelitného signálu v komplexnom pristredí.
Typické jednofrekvenčné (štandardné) GPS hodinky narážajú na limitácie v komplexnom prostredí akými sú napríklad mesto s vysokými budovami, horské oblasti, kaňóny, previsy, strmé útesy alebo les s hustými korunami stromov. Nová technológia dvojfrekvenčného satelitného systému tieto problémy výrazne eliminuje.

Zatiaľ čo typické GPS hodinky s jednofrekvenčnou technológiou môžu mať problémy s presnosťou záznamu v meste medzi vysokými budovami, technológia dvojfrekvenčného satelitného systému bola navrhnutá práve na zlepšenie presnosti merania v náročnom prostredí. Kľúčový rozdiel je v tom, že technológia dvojfrekvenčného satelitného systému umožňuje prijímať viac informácií z viacerých satelitov súčasne. A navyše, pri zaznamenávaní polohy využíva rôzne vlnové dĺžky rádiových signálov na odlíšenie jedného od druhého, čím sa výrazne znižuje riziko chyby v zázname.

Technológia dvojfrekvenčného satelitného systému v praxi - výrazne zlepšenie presnosti záznamu lezenia na skalnej stene.
Technológia dvojfrekvenčného satelitného systému v praxi - výrazné zlepšenie presnosti záznamu lezenia na skalnej stene. Pre plnú analýzu a porovnanie týchto dvoch záznamov navštív webstránku DC Rainmaker.

COROS Vertix 2 ponúka neuveriteľnú schopnosť komunikovať so všetkými piatimi hlavnými satelitnými systémami - GPS, GLONASS, Galileo, QZSS a Beidou. Navyše, ponúka aj dvojfrekvenčnú satelitnú komunikáciu (L1 + L5), ktorá bola predtým k dispozícii iba v leteckom priemysle. V praxi to znamená, že rýchlosť získania GPS signálu je oveľa rýchlejšia a presnosť GPS signálu je zásadne lepšia v porovnaní s bežne používaným jednofrekvenčným L1 pripojením.

Technológia dvojfrekvenčného satelitného systému umožňuje prijaté informácie vyhodnotiť a identifikovať, čo je "priamy" a "odrazený" signál. Tento detail vysvetľuje, ako je pri tejto novej technológii oveľa menšia pravdepodobnosť chyby - viď obázok nižšie. Okrem toho, pri technológii dvojfrekvenčného satelitného systému je oveľa menšia pravdepodobnosť straty údajov, pretože dodatočná komunikačná linka slúži ako "záloha".

Zjednodušené znázornenie výhod technológie dvojfrekvenčného satelitného systému v náročnom prostredí.
Zjednodušené znázornenie výhod technológie dvojfrekvenčného satelitného systému v náročnom prostredí.

Pri bežnom používaní hodiniek - napríklad pri behu, kde nie sú prítomné výrazné prekážky v prijímaní satelitného signálu, nemusia byť rozdiely medzi štandardným jednofrekvenčným a pokročilým dvojfrekvenčným GPS záznamom také výrazné. Avšak v náročnom prostredí, kde typicky dochádza k zlyhaniu GPS záznamu, je veľmi silno odporúčané zapnúť All Systems + Dual FREQ On v nastaveniach hodiniek. Je doležité tiež upozorniť, ze po zapnutí módu All Systems + Dual FREQ On sa výdrž batérie v COROS Vertix 2 skracuje zo 140 hodín na 50 hodín. Preto je odporúčané používať tento mód len v prípade potreby a ak to podmienky, v ktorých sa pohybujeme, vyžadujú.

Na akýchkoľvek GPS hodinkách COROS s technológiou dvojfrekvenčného satelitného systému je možné zadefinovať, v ktorom "režime" satelitného sledovania polohy chceme aktivitu zaznamenať.

Aktivácia dvojfrekvenčného satelitného systému:

  • Hlavná obrazovka podrž spodné bočné tlačidlo vyber System More settings (ďalšie nastavenia) Satellite Systems (satelitné systémy) Mode (režim pripojenia) Standard GPS Only (iba štandardné GPS pripojenie) All Systems On (všetky systémy zapnuté) All Systems + Dual FREQ On (všetky systémy + dvojfrekvenčná satelitná komunikácia).

Príklady použitia režimu All Systems + Dual FREQ On (všetky systémy + dvojfrekvenčná satelitná komunikácia): skalné a ľadové lezenie na strmých skalných stenách, v úzkych kaňonoch, turistika v hustých lesoch, pohyb vo vysokohorskom prostredí, medzi starými a vysokými stenami, útesmi. Vo všeobecnosti je odporúčané používať tento režim, ak vyžaduješ najvyššiu možnú presnosť GPS záznamu a ak aktivita nebude trvať dlhšie ako 50 hodín.

COROS amabasádor Tommy Caldwell
COROS amabasádor Tommy Caldwell v stene El Capitan, Yosemite, USA.
Späť na blog