Ako získať čo najlepšie meranie tepu z hodiniek COROS

Ako získať čo najlepšie meranie tepu z hodiniek COROS

autor: ralpu
3. máj 2020

Meranie srdcovej frekvencie (tepu) počas aktivity patrí medzi najčastejší spôsob ako merať a systematicky posúvať výkon dopredu. COROS hodinky ponúkajú niekoľko možností, ako merať tep. Či už cez vbudovaný optický senzor alebo prídavné zariadenia (hruďáky). Pozrieme sa na detaily a praktické rady merania tepu.

Prečo je hrudný pás presnejší ako optický senzor v hodinkách?

Všetky hodinky COROS sú vybavené optickým senzorom pre meranie srdcovej frekvencie (ďalej len tepu) zo zápästia. Meranie zo zápästia je veľmi pohodlné, pretože k hodinkám nie je potrebné pripájať ďalšie príslušenstvo. Prostredníctvom tepu si môžeš určiť svoje tréningové zóny, celkové tréningové zaťaženie a naplánovať regeneráciu.

Optické snímače tepu vo všeobecnosti pomáhajú určiť vynaložené úsilie len odhadom. Športovcom, ktorí absolvujú špecializované tréningové programy založené na tepovej frekvencii, sa odporúča používať presnejšie spôsoby merania - napr. hrudným pásom. Takéto doplnky na meranie tepu je možné spárovať s hodinkami COROS prostredníctvom protokolu ANT+ alebo cez Bluetooth.

Úvod

V technologickom svete platí, že pre všetky senzory, vrátane tých optických, sú podstatné dva faktory: signál a šum. Signál pokrýva všetko dôležité pre zber dát zo senzora, zatiaľ čo šum vyrušuje senzor pri vykonávaní správneho merania. Ak je citlivosť senzora zvýšená, tak sa zvyšujú obidva faktory - signál aj šum. A práve tento jav spôsobuje do určitej miery nepresný výsledok. Väčšina hrudných pásov na meranie tepu je vybavená technológiami na príjem menšieho šumu a silnejšieho signálu, čoho dôsledkom je, že hrudné pásy majú v porovnaní s optickým snímačom lepší výsledok merania tepu napr. počas intervalového tréningu. Je taktiež dôležité dodať, že hrudné pásy určené pre meranie srdcovej frekvencie snímajú srdcovú aktivitu prostredníctvom elektrických výbojov, ktoré pri práci srdca vznikajú. Úplne v skrate a zjednodušene - takto merajú srdcovú aktivitu i špecializované prístroje v nemocniciach (elektrokardiografia - EKG) a takéto meranie je oveľa presnejšie.

Optické senzory merajú tep na úplne odlišnom fyzikálnom princípe. LED diódy (častokrát rôznej farby, aby pokrývali rôzne svetelné frekvencie) na zadnej strane hodiniek blikaním vysielajú svetlo a presvietia kožu. Optické senzory sa spoliehajú na odraz zostávajúceho zeleného svetla z krvi, na základe ktorého následne hodinky určujú frekvenciu impulzov a vyhodnocujú tak hodnoty tepu, ktorý vidíme napr. počas aktivity na displeji.

Hodinky COROS majú zabudované štyri algoritmy optického snímania tepu:

 • beh
 • cyklistika
 • plávanie
 • intervalový tréning

Sú prispôsobené rôznym typom tréningu, aby nám poskytli najlepšiu možnú presnosť. Pretože snímače srdcovej frekvencie umiestnené na zápästí sú náchylnejšie na rušenie šumom, používateľ COROS hodiniek si môže zlepšiť signál a zároveň čo najviac znížiť šum nasledujúcimi krokmi.

Aké kroky môžeš urobiť pre zlepšenie signálu pri meraní tepu?

Niekoľko praktických tipov a postrehov:

 • Drž ruky v teple
  Signál pri optickom meraní tepu je závislý na reflexii tvojej krvi. Čím viac toku krvi na zápästí máš, tým lepší signál dostanú tvoje hodinky. Počasie nemusí presnosť optického merania ovplyvňovať. Pokiaľ cítiš chlad na svojich rukách, tvoj prietok krvi sa výrazne znížil. Najlepším spôsobom ako to vyriešiť, je nosiť rukavice. Ďalším odporúčaním je vždy zahriať telo (aj ruky) pred začatím tréningu v zime.
 • Čistá pokožka bez veľkých chlpov alebo tetovania
  Výrazne väčšie chlpy alebo tetovanie blokujú ľahkú reflexiu svetla a spôsobujú tým pri meraní problémy. Ak máš na jednom zápästí tetovanie, odporúčame ti premiestniť hodinky na druhú ruku.
 • Umiestni si hodinky vyššie, ako je kosť na zápästí
  Je to užitočné najmä pre tých, ktorí majú tenké / úzke zápästie. Nájdi si na zápästí plochu kože s čo najväčším prietokom krvi.
 • Počkaj, kým ti hodinky ukážu stabilný údaj o tepe
  Rovnako ako tvoje telo, aj tvoj optický senzor vyžaduje určité zahriatie. Odporúčame chvíľu zotrvať na obrazovke „Start“ a chvíľu počkať, aby hodinky mohli odfiltrovať určitý šum. Je možné nastaviť aj zvukovú notifikáciu (výstražné pípnutie), ktoré ťa upozorní, keď budú pripravené. Ak máš zvukové notifikácie vypnuté, zobrazí sa ikona srdca, ktorá ťa o tom informuje.
 • Vyber si správny režim tréningu
  Algoritmy pre beh, cyklistiku a plávania nie sú špeciálne vyvinuté pre monitorovanie rýchlych zmien srdcovej frekvencie. Ak trénuješ intervaly, vyber si režim “Interval Training” v režime “Run” alebo “Cycling”, aby si zvýšil citlivosť pri meraní tepu.

Čo môžeš urobiť pre zníženie šumu?

Vyskúšaj tieto tipy:

 • Nos remienok pevne stiahnutý
  Jedným z kľúčových faktorov, ktoré spôsobujú nepresnosti pri meraní, sú otrasy. Najlepšie je nosiť hodinky čo najpevnejšie stiahnuté aj napriek tomu, že to nie je úplne pohodlné. Obmedzíš tak schopnosť pohybu hodiniek po zápästí. Pri agresívnom zbehu alebo zjazde často používatelia zisťujú, že hodinky s optickým snímačom majú vyššie hodnoty, pretože práve vtedy majú najsilnejšie otrasy.
 • Vyber si ľahšie hodinky
  Čím ťažšie sú hodinky, tým silnejší je šum pri meraní tepu, ktorý sa vytvára počas behu (otrasov). Ľahšie hodinky spravidla udržujú silnejší signál po dlhšiu dobu.
 • Umiestni si hodinky vyššie, ako je kosť na zápästí
  Je to užitočné najmä pre tých, ktorí majú tenké / úzke zápästie. Nájdi si na zápästí plochu kože s čo najväčším prietokom krvi.
 • V polovici behu resetuj optický snímač
  Pot alebo voda môžu zvýšiť pravdepodobnosť pohybu tvojich hodiniek na zápästí. Nie je preto prekvapujúce, ak najskôr senzor meria tep presne a neskôr počas tréningu začne merať nepresne. Príčinou môže byť, že tvoje ruky boli chladnejšie, čím sa znížil prietok krvi, alebo bol medzi hodinkami a zápästím pot, čo spôsobilo pohyb hodiniek. V takom prípade si hodinky zlož z ruky, utri pot a snaž sa medzi zápästím a senzorom udržiavať čistú plochu. Prilož na senzor časť látky zo svojho oblečenia tak, aby senzor prestal pracovať (svetlo sa deaktivovalo). Nasaď hodinky na zápästie a pokračujte v tréningu. Meranie tepu sa ti tak resetuje a upraví na správne hodnoty.

Ak chceš svoju prípravu posunúť ešte ďalej

Ak si geek do dát a chystáš sa absolvovať špecializované tréningové programy, tak sa vo všeobecnosti na takýto tréning odporúča používať hrudné pásy alebo iné špeciálne snímače. Hodinky COROS sú kompatibilné s mnohými HR senzormi tretích strán s pripojením ANT+ alebo Bluetooth. ANT+ protokol je niekoľkokrát energeticky úspornejší ako Bluetooth. Inak povedané ANT+ príslušenstvo (napr. hrudný pás) menej vyčerpáva batériu v hodinkách. Ak premýšľaš nad kúpou ANT+ príslušenstva (hrudný pás, wattmeter, pod, powermeter atď.), môžeš si pred kúpou skontrolvať kompatibilitu so všetkými COROS modelmi.

ANT+ príslušenstvo kompatibilné s modelom COROS:

Záver

V ponuke nášho e-shopu nájdeš kvalitné hrudné pásy. A na záver ešte pripomíname, že trénovanie podľa srdcového tepu je len jedným zo spôsobov, ako sledovať a zlepšovať svoj výkon. V cyklistike a v iných športoch sa už dlhší čas trénuje i podľa iných ukazovateľov - napr. cez výkon tela meraný vo wattoch. COROS ponúka na takýto spôsob trénovania malé prídavné zariadenie s názvom POD.

Späť na blog