Ako COROS GPS hodinky merajú aktívne kalórie

Ako COROS GPS hodinky merajú aktívne kalórie

autor: ralpu
11. júl 2022

Úvod

Dávate nám spätnú väzbu, že údaj nameraných aktívnych kalórii na GPS hodinkách COROS je pre mnohých dôležitý údaj. Čo presne toto číslo vyjadruje? Ide o odhad kalórií spálených počas zaznamenaných tréningov a hodinky taktiež detekujú aktivitu v bežnom živote, keď zaznamenávajú kadenciu viac ako 130 krokov za minútu, čo je najčastejšie pri rýchlej chôdzi.

Detaily

Mnohí nám dávate tiež spätnú väzbu, že údaje o nameraných aktívnych kalóriach sa vám zdajú byť nižšie, ako ste zvyknutí. Najmä ak ste v minulosti používali podobné nositeľné zariadenie. Dôvodom pre tieto rozdiely je, že COROS do merania aktívnych kalórií nezahŕňa kalórie nevyhnutné na pokojové/bazálne metabolické fungovanie tela (Resting Metabolic alebo Basal Metabolic Rate). Ide o množstvo energie (kalórie), ktoré je nevyhnutné pre udržiavanie základných ľudských funkcií akými sú dýchanie, trávenie, udržiavanie telesnej teploty a ďalšie. Táto hodnota je rozdielná pre každého jednotlivca a ovplyvňujú ju faktory ako genetika, výška, hmotnosť, pohlavie a ďalšie faktory.

Denné aktívne kalórie zobrazené v COROS apke.
Denné aktívne kalórie zobrazené v COROS apke - úplne navrchu. Používateľ má možnosť zadefinovať si svoj denný cieľ. Údaj o spálených denných aktívnych kalóriach je tiež dostupný na COROS GPS hodinkách - ako samostatný widget alebo ako sekundárny údaj na hlavnej obrazovke s časom.

Pri výpočte aktívnych kalórií pre silový tréning zaznamenaný na GPS hodinkách COROS sa používajú unikátne algoritmy vyvinuté pre každé cvičenie, ktoré sú založené na tréningovom režime, zvolenom cvičení, záťaži tréningu a srdcovej frekvencii pri výbere konkrétnej precvičovanej časti tela. Ak sa zdá, že meranie aktívnych kalórií je nesprávne, skontroluj si nastavenia svojho profilu vo svojom COROS účte (v COROS apke) a uisti sa, že tvoja hmotnosť, výška a pohlavie sú správne zadané, pretože tieto faktory zohrávajú významnú úlohu pri výpočte. Pre všetky aktivity mimo silového tréningu je primárnym faktorom pri výpočte aktívnych kalórií meranie srdcovej frekvencie.

Limity merania aktívnych kalórii

COROS upozorňuje, že aktívne kalórie merané COROS GPS hodinkami nemerajú bazálny metabolizmus. A dokonca, ak hodinky nezaregistrú počas dňa viac ako 130 súvislých krokov za minútu, údaj o nameraných aktívnych kalóriách bude nula.

Meranie kalórií zo zápästia, bez ohľadu na zariadenie, má svoje obmedzenia. Ak chceš zlepšiť presnosť odhadu nameraných aktívnych kalórií, je dôležité, aby tvoje COROS GPS hodinky boli schopné získať presné údaje o srdcovej frekvencii. Pre najpresnejšie údaje o srdcovej frekvencii je dôležité udržiavať senzory na hodinkách čisté, nosiť hodinky nad zápästnou kosťou a dostatočne utiahnuté k zápästiu, aby sa nekĺzali po ruke. Udržiavanie snímača srdcového tepu čo najtesnejšie k pokožke zabraňuje vonkajšiemu svetlu ovplyvniť údaje snímača spôsobom, ktorý vedie k nepresnosti.

Hoci si COROS uvedomuje, že počítanie spálených kalórií môže byť neuveriteľne cenné pre mnohých používateľov pri dosahovaní svojich cieľov, upozorňuje, že tento výpočet je informatívny a nie absolútne presný. Pre ilustráciu uvádza nasledovný príklad - americký Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) umožňuje 20% odchýlku na výživových štítkoch potravín. Napríklad, údaj 1000 kalórií na potravinovom štítku môže byť v skutočnosti kdekoľvek v rozmedzí 800 až 1200 kalórií.

Zmena nastavenia denného cieľa spálených aktívnych kalórií
Pre zmenu a nastavenie svojho denného cieľa spálených aktívnych kalórií otvor aplikáciu COROS a prejdi na stránku svojho profilu (ťukni na svoje meno a obrázok). Presuň sa na spodnú časť obrazovky pre zmenu svojich denných cieľov.

Záver

Meranie aktívnych kalórií poskytuje veľmi nápomocný odhad - najmä pre zmeny v dlhšom časovom horizonte a vkladá do rúk používateľov efektívny nástroj pre sledovanie a úpravu zdravého životného štýlu.

Späť na blog