Ako prijímať a aktualizovať COROS COROS EvoLab metriky

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Kompatibilita s hodinkami COROS

 • COROS Vertix 2 — COROS aplikácia a firmware v hodinkách
 • COROS Vertix 1 — COROS aplikácia a firmware v hodinkách
 • COROS Apex Pro — COROS aplikácia a firmware v hodinkách
 • COROS Apex 46mm — COROS aplikácia a firmware v hodinkách
 • COROS Apex 42mm — COROS aplikácia a firmware v hodinkách
 • COROS Pace 2 — COROS aplikácia a firmware v hodinkách
 • COROS Pace 1 (už sa nepredáva) — COROS aplikácia a čiastočne a firmware v hodinkách. Firmware u modelu PACE má však v rámci metrík COROS EvoLab obmedzené vlastnosti, keďže tento model má svoje hardvérové limity.

Minimálne požiadavky

Aby sa dosiahla v rámci metrík COROS EvoLab čo najvyššia presnosť, je potrebné zabezpečiť, aby boli dodržané minimálne požiadavky popísané nižšie.

Nemáš čas prečítať si požiadavky a chceš len rýchlo vybehnúť na tréning? Môžeš začať aj takto. No po každom behu skontroluj, či si urobil nejaký pokrok. Metriky COROS COROS EvoLab získaš, ak dokončíš jeden kvalitný dlhý beh alebo niekoľko kratších behov, no nie kratších ako 20 minút.

COROS COROS EvoLab v COROS apke.
COROS COROS EvoLab v COROS apke.
 • Musíš počkať najmenej 7 dní po dokončení prvého behu, ktoré si nameral svojimi hodinkami COROS.
  • Zber údajov pre vyhodnocovanie metrík COROS EvoLab môže trvať aj viac ako 7 dní.
 • Musíš dokončiť bežeckú outdoorovú aktivitu (pri zapnutom GPS) po rovine v režime Run, Track Run alebo Trail Run s relatívne stabilnými hodnotami srdcového tepu a tempa.
  • V sumáre je potrebné odbehnúť aspoň 300 minút, ktoré môžu byť rozdelené aj do viacerých jednotlivých tréningov.
  • Hodnoty srdcového tepu musia byť v rámci týchto tréningov medzi 50% a 90% tvojej tepovej rezervy (Heart Rate Reserve), ktorá je pripočítaná späť k tvojmu kľudovému srdcovému tepu (Resting Heart Rate). Napríklad: hodnotu srdcového tepu musíš udržiavať medzi 115 a 167, ak je tvoj maximálny tep 180, RHR 50 a HRR 130.
  • Behaj po rovine - počas bežeckej aktivity si vyber trasu, ktorá má minimálne prevýšenia.
  • Intervalový tréning, kde interval je pod 3 minúty s náhlymi zmenami srdcového tepu a tempa, neposkytne vhodné údaje do metriky COROS EvoLab a používateľ po takomto tréningu ani neuvidí v aplikácií žiadny pokrok.
  • Dôrazne sa odporúča trénovať na rovnej a spevnenej ceste. Beh po nespevnených cestách vyžaduje viac námahy ako beh na spevnených cestách, aj v prípade, že sa jedná o nespevnenú poľnú cestu. COROS EvoLab je dostatočne citlivý na to, aby tento rozdiel zachytil a ovplyvnil tak hodnotenie výkonnosti.
  • Dlhšie behy nad 20 minút majú väčšiu pravdepodobnosť poskytnúť dostatočné údaje a dosiahnuť väčšiu presnosť a tým vyšší pokrok v získavaní metrík v COROS EvoLab.

Stále nevidíš metriky COROS COROS EvoLab?

Nižšie uvádzame niekoľko faktorov, ktoré vo všeobecnosti môžu ovplyvniť generovanie metrík COROS EvoLab. Pokús sa im vo svojom budúcom tréningu vyhnúť a nezabudni si po každom behu skontrolovať indikátor pokroku.

 • Spúšťanie aktivít v inom režime ako outdoorový cestný beh.
  • Riešenie: Použi režim Run alebo Track Run pre trasovanie outdoorových tréningov pri zapnutom GPS na rovnej a spevnenej ceste.
 • Časté zmeny alebo veľké rozdiely v nadmorskej výške, srdcovej frekvencii alebo tempa, napríklad počas intervalových tréningov alebo pri trailovom behu v členitom teréne s prevýšeniami.
  • Riešenie: behaj s relatívne stabilnými hodnotami srdcového tepu na rovných cestách s minimálnymi prevýšením.
 • Behy pod 20 minút.
  • Riešenie: Dlhšie behy nad 20 minút majú väčšiu pravdepodobnosť poskytnúť dostatočné údaje a dosiahnuť väčšiu presnosť a tým vyšší pokrok v získavaní metrík v COROS EvoLab.
 • Nesprávne nastavenie maximálnej hodnoty srdcovej frekvencie v profile v aplikácií COROS.
  • Riešenie: Uprav toto nastavenie tak, aby zodpovedalo aktuálnej hodnote maxima tvojej srdcovej frekvencie. Hodnoty tepovej frekvencie počas výkonu by mali byť v rozsahu a nie príliš nízke alebo príliš vysoké oproti hodnote maximálnej srdcovej frekvencie nastavej v aplikácií COROS.
  • Hodnoty srdcového tepu musia byť v rámci týchto tréningov medzi 50% a 90% tvojej tepovej rezervy (Heart Rate Reserve), ktorá je pripočítaná späť k tvojmu kľudovému srdcovému tepu (Resting Heart Rate). Ak je tvoj srdcový tep príliš nízky alebo príliš vysoký, údaje z takejto aktivity COROS EvoLab odmietne.
  • Napríklad: hodnotu srdcového tepu musíš udržiavať medzi 115 a 167, ak je tvoj maximálny tep 180, RHR 50 a HRR 130.

Výnimky z minimálnych požiadaviek

Existujúci používatelia, ktorí už majú v COROS aplikácií pod svojim účtom historicky viac dokončených bežeckých aktivít, získavajú okamžitý prístup ku metrikám COROS EvoLab.

 • Upozornenie: COROS EvoLab pri vytváraní metrík zohľadňuje iba údaje z aktivít za posledných 42 dní. Aktivity z tréningov, ktoré sú staršie ako 42 dní, nebudú zohľadnené v metrikách COROS EvoLab.

Tréningové zaťaženie “Training Load” v rámci akejkoľvek aktivity nie je ovplyvnené vyššie uvedenými minimálnymi požiadavkami pre COROS EvoLab a je k dispozícii počas a aj po ukončení aktivity v hodinkách a v aplikácii COROS.

Nasledovné trénovanie

Akonáhle sú minimálne požiadavky splnené a metriky sa v COROS EvoLab zobrazujú, v rámci tvojich bežeckých tréningov pokračuj podľa pokynov nižšie.

Všetky typy tréningov

 • Ukonči akúkoľvek aktivitu v svojich COROS hodinkách.
 • Tréningové zaťaženie “Training Load” tréningu by malo mať vyššiu hodnotu ako 0.

Všeobecné fitness metriky:

 • Recovery Timer — čas regenerácie
 • Base Fitness — základná vytrvalosť
 • Load Impact — dopad záťaže
 • Fatigue — únava
 • 7-Day Total Load with Recommend Zone — 7-dňová záťaž s odporúčanými zónami
 • 4-Week Intensity Distribution — 4-týždňové rozloženie intenzity
 • Aerobic Training Effect — aeróbny tréningový efekt
 • Anaerobic Training Effect — anaeróbny tréningový efekt

Cestný beh

 • Ukonči aktivitu Run/Track Run v svojich hodinkách COROS.
 • Tréning musí byť dlhší ako 10 minút.
 • Hodnoty srdcového tepu musia byť v rámci tohto tréningu medzi 50% a 90% tvojej tepovej rezervy (Heart Rate Reserve), ktorá je pripočítaná späť k tvojmu kľudovému srdcovému tepu (Resting Heart Rate). Napríklad: hodnotu srdcového tepu musíš udržiavať medzi 115 a 167, ak je tvoj maximálny tep 180, RHR 50 a HRR 130.
 • Počas tvojho bežeckého tréningu by mali byť minimálne prevýšenia.
 • Pri intervalovom tréningu by mal byť každý interval dlhší ako 3 minúty bez častých a prudkých zmien srdcovej frekvencie a tempa.

Metriky pre cestný beh:

 • Marathon Level — úroveň maratónskej prípravy
 • Running Performance — bežecký výkon
 • Race Predictor — odhad pretekového výkonu
 • VO2 Max
 • Training Focus — tréningové zameranie
 • Threshold Heart Rate Zones — prahové zóny srdcového tepu
 • Threshold Pace Zones — prahové zóny tempa behu

Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!